Andreja in Franci prejemnika Priznanja Civilne zaščite

30.06.2021 08:52 1 leto 1 mesec nazaj

Na slavnostni seji ob 13. Prazniku Občine Trebnje sta bili podeljeni še priznanji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki so sicer tradicionalno podeljena na regijski slovesnosti ob 1. marcu, mednarodnem dnevu Civilne zaščite. V Trebnjem je poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko, Marjan Šmalc, podelil dva bronasta znaka Civilne zaščite za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Prejemnika sta bila:

ANDREJA ZUPANČIČ

Andreja je prostovoljna gasilka že polnih 24 let. Izhaja iz družine, kjer je gasilstvo močno zakoreninjeno že več generacij. Njeni začetki v gasilstvu so se začeli v PGD Šentlovrenc, kjer aktivno deluje še danes. V gasilske vrste pa je vključila moža in hčerko. Kljub družini, službi, pa tudi bolezni, njena aktivnost ne ugasne. Še več. Njeno aktivno delo iz društva se je razširilo še na Gasilsko zvezo Trebnje, pa v gasilsko regijo in celo do Gasilske zveze Slovenije, kjer je v tem mandatu članica Mladinskega sveta GZS. 

Hkrati je več mandatov sodelovala v Mladinski komisiji GZ Trebnje in sedaj je že drugi mandat v vlogi njene predsednice. Pod njenim vodstvom MK GZT deluje zelo dobro, zelo dobro povezuje tudi mladinske komisije v Gasilski regiji Dolenjska. V domači zvezi potekajo številni projekti za gasilsko mladino in tudi na nivoju regije. Med najbolj uspešnimi je zagotovo vsakoletno taborjenje gasilske mladine v kampu Veli Jože v Savudriji, kjer tabori v dveh skupinah med 50 in 100 mladih gasilčkov. Kljub zavedanju velike odgovornosti, je pogumna in povezovalna, da z močno in zanesljivo ekipo mentorjev vsako leto uspešno vrnejo staršem zdrave in zadovoljne otroke.

Poleg tega je Andreja tudi nepogrešljiva predavateljica pri izobraževanjih, ki jih organizira zveza, ali pa gasilska sodnica na tekmovanjih zveze in regije. 

Veseli smo in ponosni na Andrejo, ki je izjemen motor in vir pozitivne energije. Kljub skrbi za družino in ob službeni obveznosti v Ljubljani, najde čas za delo z gasilsko mladino, za uspešno vodenje Mladinske komisije GZT in se posveča celo drugim gasilskim aktivnostim, za kar smo ji zelo hvaležni. 

Naj bo njeno prizadevno in uspešno delo v gasilski in humani organizaciji močan zgled tudi drugim.

 

FRANCI HROVATIČ

Franci je v gasilske vrste vstopil pred 36 leti in ta ljubezen do humanega poslanstva je živa še danes.

Pred 11 leti se je vključil v PGD Čatež pod Zaplazom, kjer  živi in dela, pred tem pa je bil član PGD Polica. Opravil je številna gasilska izobraževanja, med drugim tudi za sodnika gasilsko športnih tekmovalnih disciplin, od leta 2012 pa je tudi predsednik matičnega društva.

Na tekmovalnem področju je izjemno prizadeven in strokoven. Aktiven je tudi v  Gasilski zvezi Trebnje, kjer je že drugi mandat pomočnik poveljnika GZT za tekmovanja.  Hkrati je tudi zelo aktiven v vlogi gasilskega sodnika, saj sodi na številnih tekmovanjih v domači zvezi, gasilski regiji in v številnih društvih in zvezah izven meja matične zveze. S svojo pripravljenostjo za gasilsko delo je navdušil tudi družinske člane. Njegova pripadnost gasilski organizaciji je na zelo visokem nivoju, zato Francija cenimo in spoštujemo za njegovo požrtvovalno delo v gasilski organizaciji, v matičnem društvu, v gasilski zvezi, regiji ter širše.

 

Podeljeno priznanje CZ obema prejemnikoma je le skromna zahvala in pozornost za njuno dolgoletno prostovoljno, predano in plemenito delo v gasilski organizaciji.

Naj bo hkrati tudi vzpodbuda za nadaljevanje zavzetega in prizadevnega dela na različnih področjih in nivojih prostovoljnega gasilstva.  

K skupinski sliki prejemnikov bronastega znaka CZ sta poleg vodstva GZ Trebnje in članov PGD Občine pristopila tudi častni predsednik GZT Anton Strah ter dolgoletni predan gasilec v društvu in zvezi ter letošnji prejemnik Plakete Občine Trebnje, Stane Gorec iz PGD Občine.

OBEMA PREJEMNIKOMA in tudi STANETU GORCU, ISKRENE ČESTITKE!

Galerija slik (5)