Društva

Gasilska zveza Trebnje združuje 28 prostovoljnih gasilskih društev. Razdeljena so v naslednja gasilska poveljstva občin (GPO) in sektorje:

GPO Mirna

GPO Mokronog-Trebelno

GPO Šentrupert

GPO Trebnje, sektor Dobrnič

GPO Trebnje, sektor Trebnje

GPO Trebnje, sektor Velika Loka

GPO Trebnje, sektor Veliki Gaber

Zemljevid gasilskih društev GZ Trebnje