66. skupščina Gasilske zveze Trebnje uspešno zaključena

14.09.2021 13:41 8 mesecev 13 dni nazaj

Lani je Gasilska zveza Trebnje (GZT) zaradi razmer koronavirusa 65. skupščino izvedla  korespondenčno, slavnostni del, ob praznovanju 65. obletnice delovanja zveze, pa je načrtovala v jeseni. Ker razmere niso dopuščale, je bil svečani del združen z letošnjo 66. skupščino, ki jo je GZT izvedla v soboto, 4. septembra, in z njo po ustaljenem krožnem pravilu gostovala v Občini Šentrupert, v tamkajšnjem  Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Sveti Rok.

Po himni, ki so jo zapele gostje vokalne skupine Lilith iz Šentruperta, je sledil pozdrav namestnika predsednika Petra Jarca delegatom in gostom, nato pa je vokalna skupina odpela še tri skladbe. Sledila so poročila organov in komisij zveze za preteklo leto, ki je bilo kar precej okrnjeno zaradi covida-19 na vseh področjih delovanja gasilske zveze in društev. Predstavljen je bil tudi program dela, ki je do tega časa že delno realiziran. Finančni plan tekočega leta celotne zveze je bil potrjen za preko 600.000 EUR, od tega bodo preko 400.000€ namenili investicijam (poplačilo nabave vozil v preteklem letu v PGD Ponikve in Trebnje, novogradnja gasilskega doma v PGD Šentlovrenc in Trebanjski vrh, odplačilo kredita za avtolestev vseh štirih občin ter nabava osebne varovalne opreme), ostalo pa je namenjeno za redno delovanje društev in zveze, izobraževanja in tekmovanja, zavarovanje tehnike, gasilskih domov in opreme ter članstva in podmladka ter za delovanje komisij.

Ob tej priložnosti so izvedli tudi nekaj podelitev nagrad, napredovanj, priznanj in odlikovanj.

Prejemniki nagrade – vrednostni bon -  so bili ekipa pionirjev z mentorjem Alešem Zupančičem, ki so v letu 2019 na Državnem tekmovanju v orientaciji osvojili 2. mesto.

Priznanje s praktično nagrado za leti 2019 in 2020 so podelili najboljšim trem društvom, ki so pri ocenjevanju društev zbrala največ točk. Za leto 2019 so bili nagrajeni PGD:  Trebnje, Mokronog in Trebelno, ta leto 2020 pa Mokronog, Dobrnič in Trebnje.

V letu 2019 so z uspešno zaključenim tečajem napredovali v naziv gasilskega častnika: Andrej Avguštinčič, Blaž Rajar, Andrej Ulepič – vsi PGD Ponikve, Mojca Kristan in Martin Vencelj – PGD Trebnje in  Stanislav Bevec iz PGD Trebelno.

V čin višji gasilski častnik je po opravljenem tečaju napredoval Janez Pečnik iz PGD Selo pri Mirni.

V letu 2020 je obiskoval tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin in ga tudi uspešno opravil  Sašo Gliha iz PGD Ponikve pri Trebnjem.

Na skupščini so podelili tudi 12 Priznanj Gasilske zveze Trebnje: Mojca Pekolj, Dušan Skerbiš, Anton Maver, Andrej Martin Kostelec, Alojzij Kastelic, Mešani pevski zbor PGD Zbure, Občina Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje, Martin Lužar, poveljnik Gasilske regije Dolenjska in Marjan Šmalc, regijski poveljnik štaba za civilno zaščito.

Državna odlikovanja,  ki jih je podelil član Poveljstva Gasilske zveze Slovenije in poveljnik Gasilske regije Dolenjska, Martin Lužar, so prejeli: Gasilsko odlikovanje I. stopnje (posmrtno) sta prevzela žena in sin pokojnega Srečka Križnika iz PGD Selo pri Mirni, Gasilsko plamenico II. stopnje Slavko Kocjan iz PGD Štatenberk, plamenico PGD Selo pri Mirni ob lanski 100. obletnici društva ter  bronasto plaketo GZS za lansko 110. obletnico PGD Ponikve pri Trebnjem.   

Med gosti so bili tudi predstavniki pobratene Vatrogasne zajednice grada Velika Gorica, ki so se ob tej priložnosti zahvalili gasilski zvezi in gasilcem za nesebično pomoč, ki so jo nudili na njihovem območju po potresu konec lanskega decembra.  

Galerija slik (62)