Že 11. vsesplošni pohod članic gasilk Gasilske zveze Slovenije

07.07.2019 20:27 6 mesecev 19 dni nazaj

Prvo soboto julija zjutraj so se pohodnice gasilke in gasilci iz 22 gasilskih zvez in 12 gasilskih regij začeli zbirati pred Domom gasilcev v Trebnjem. Organizatorji in gostitelji so jih pričakali z jutranjim okrepčilom, Občinski pihalni orkester Trebnje z dirigentom Primožem Kravcarjem z vzpodbudno glasbo za lažji korak, z dobrimi željami pa so jih na pot pospremili predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, predsednica Sveta članic pri GZS Elizabeta Čampa, predsednica Komisije za članice Gasilske regije Dolenjska (GRD) Melita Blatnik, predsednik GRD in predsednik zveze gostiteljice Janez Bregant, v imenu občine Trebnje, po pooblastilu župana Alojzija Kastelica, pa novi častni občan Občine Trebnje Anton Strah; župan Občine Mokronog-Trebelno pa je vseslovenskim gasilkam pohodnicam poslal dobre želje po e-pošti.

 

Start 1. skupine na daljšo (15 km) Baragovo pot

Ob zvokih godbe in vodičih na čelu s Tomažem Kukenbergerjem, je na 15 km dolgo Baragovo pot krenila 1. skupina, ki jo je pred trebanjsko župnijsko cerkvijo pričakal domači župnik Jože Pibernik, jih povabil v cerkev, kjer jim je na kratko predstavil župnijo s poudarkom na velikega misijonarja Friderika Ireneja Barago in nadškofa Alojzija Šuštarja ter jim zaželel srečno pot, ki so jo nadaljevali po poti za trebanjskim gradom do Vrhtrebnjega. V tamkajšnjem društvu je bil postanek, kjer so jih prijazno sprejeli gasilke in gasilci ter vaščani tega kraja, jih oskrbeli z energijo, ki so jo potrošili v nadaljevanju poti preko Šahovca do Dobrniča. V dobrniški cerkvi, kjer je bil krščen tudi Friderik Baraga, so prisluhnili kratki predstavitvi Antona Perparja (predsednik Kulturno turističnega društva Dobrnič) in se v neposredni bližini zadržali še pri dobrniških gasilkah in gasilcih, kjer zopet ni šlo brez dodajanja energije. Nadaljevanje poti je potekalo preko Vrbovca, Železnega do Knežje vasi, kjer so malo bolj konkretno pomahali pohodnicam in pohodnikom, ki so imeli pred seboj še Malo vas s postankom pri rojstni hiši Friderika Barage, kjer jih je Uroš Primc obogatil z informacijami o življenju in delu Barage, nato pa so si ogledali še njegovo spominsko sobo. Po ogledu je sledilo še kratko nadaljevanje poti do cilja – vasi Občine, kjer so si ogledali Jurjevo domačijo ob vodenju Uroša Primca, tudi skrbnika Jurjeve domačije,  ki je od leta 2000 kulturno etnološki spomenik lokalnega pomena in ena od najzanimivejših kulturnih znamenitosti v občini Trebnje iz sredine 18. stoletja. V neposredni bližini so jih na prijetni lokaciji ob gasilskem domu PGD Občine pričakali gasilke in gasilci z dobrim golažem in hladno pijačo.

 

Start 2. skupine na krajšo (8 km) Baragovo pot

Za drugo skupino, ki se je odločila za krajšo, 8 km dolgo pohodno Baragovo pot, so trebanjski gasilci poskrbeli pred odhodom na pot še za predstavitev opreme in tehnike ter delovanja društva, nato pa jih je vodič Uroš Primc v spremstvu pomočnikov povabil na pot. Prvi postanek je bil že v župnijski cerkvi s kratko predstavitvijo domačega župnika, ki jih je nato pospremil še v Baragovo galerijo, kjer so si ob njegovi razlagi lahko ogledali zanimivo razstavo na temo Barage in čipke, ki je obsežen evropski projekt v več delih Občine Trebnje in klekljarske sekcije Žnurce, ki deluje v okviru Kulturnega društva Trebnje z namenom predstavitve življenja, dela in pomena Barage. Nato je tudi druga skupina na pot krenila za trebanjskim gradom do Odrge in do Vrhtrebnjega, kjer so jih prav tako zaustavili s prijazno gesto tamkajšnje gasilke in gasilci. Od tu so pot nadaljevali skozi Grmado (rojstni kraj nadškofa Alojzija Šuštarja) ter po gozdu do Male vasi, kjer je imela tudi ta skupina priložnost slišati predstavitev Uroša Primca o življenju in delu Barage, nato pa še ogled Baragove spominske sobe. Skoraj pred ciljem jih je čakala še krajša pot do Občin in tam tudi ogled Jurjeve domačije, nato pa prostor pod šotorom PGD Občine in okrepčilo z malico ter kulturnim programom, ki so ga pripravili v sodelovanju z izvajalci:  iz domačega društva harmonikarja Borut Čeh in Gašper Kek, dolenjski Serpentinšek v vlogi  Robija Glivarja (PGD Dobrnič) ter Mešani pevski zbor PGD Zbure (GZ Novo mesto) z zborovodkinjo Aleksandro Barič Vovk.  

S pravim gasilskim sodelovanjem tako vseslovenskih gasilk in gasilcev kot  Gasilske zveze Slovenije in Sveta članic GZS, Gasilske regije Dolenjska in Gasilske zveze Trebnje, njenih društev in Komisije za članice pri GZ Trebnje s predsednico Olgo Smolič, je 11. pohod članic gasilk GZS odlično uspel. Zato iskrena hvala prav vsem, ki so sodelovali pri tem projektu in pobudnikom pohodne tracije članic iz PGD Kamnik. Še posebna zahvala pa velja vodstvu, gasilkam in gasilcem iz PGD Trebnje, Vrhtrebnje, Dobrnič in Občine, ki so se na pohodni poti še dodatno potrudili v vlogi odličnih gostiteljev. Odlično vlogo sta opravila vodiča Uroš Primc in Tomaž Kukenberger s svojimi pomočniki vodiči, za kar jim velja tudi iskrena zahvala, kakor tudi  trebanjskim godbenicam in godbenikom, šoferjem gasilcem, ki so poskrbeli za šoferje pohodnic, Kulturnemu društvu Trebnje in Klekljarski sekciji Žnurce, Župniji Trebnje in župniku Jožetu Piberniku, TIC-u Trebnje in Občini Trebnje.

Optimistično v pričakovanju 12. vseslovenskega pohoda članic gasilk Gasilske zveze Slovenije v prihodnjem letu ponovno v Gasilski regiji Dolenjska.

Galerija slik (78)