Zaključni izpit za bodočih 25 gasilskih častnikov

30.06.2019 11:58 6 mesecev 26 dni nazaj

Od letošnjega februarja je v organizaciji Gasilske regije Dolenjska in nosilke izobraževanja, Gasilske zveze Trebnje, potekal tečaj za gasilskega častnika, ki obsega 98 ur usposabljanj, od tega 63 ur teoretičnih predavanj in 35 ur praktičnih vaj.

Po zaključku teoretičnih predavanj so v sredini aprila opravili prvo preverjanje znanja in zagovor seminarskih taktičnih nalog. V juniju so tečajniki opravili še preverjanje znanja iz teorije pred komisijo GZS, danes pa je 25 tečajnikov  (15 iz GZ Novo mesto, 4 iz GZ Šentjernej in 6 iz GZ Trebnje) in 4 predavatelji z gasilskimi kombiji odpotovalo na Ig, kjer bo potekalo (sklepno dejanje izobraževanja) celodnevno preverjanje praktičnega znanja tečajnikov na poligonu v tamkajšnjem Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje.  

Obsežni tečaji zahtevajo precejšnje število ur predavanj, vaj, priprav in izdelave taktične naloge ter izpitov.

Zato vse pohvale za vztrajno in požrtvovalno delo, ki ga vlagajo gasilke in gasilci v vse bolj zahtevno in odgovorno operativno gasilsko delo.  

Gasilska zveza Trebnje

Galerija slik (2)