Vaja Gasilske zveze Trebnje letos na Mirni

14.10.2019 11:08 3 mesece 9 dni nazaj

V mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti, poteka še bistveno več gasilskih aktivnosti, kot sicer med letom.

V ta namen je po krožnem pravilu v soboto zjutraj potekala vaja Gasilske zveze Trebnje v Gasilskem poveljstvu občine Mirna, v novi industrijski coni.

Po predpostavki je v podjetju Kopo d. o. o. Mirna, ki izdeluje kovinske proizvode za avtomobilsko in pohištveno industrijo, hidrantne omarice in nudi površinsko zaščito kovin, prišlo do požara na stroju za preoblikovanje pločevine zaradi napake na električni instalaciji. Zaposleni je poizkusil pogasiti začetni požar, vendar pri tem ni bil uspešen. Takoj je klical 112.

Med tem se je požar hitro razširil na sosednje stroje in gorljiv material v objektu. Zaradi konstrukcije objekta je bila možnost širitve požara omejena, vendar še vedno je bilo možno, da bi se požar razširil na glavni objekt s katerim sta objekta povezana z nadstrešnico. 

Namen vaje je bil seznaniti gasilske enote GZ Trebnje z novim objektom Kopo d.o.o. na Mirni,

preveriti sistem vodenja intervencij IPS, preveriti delovanje vgrajenih naprav varstva pred požarom (dimni javljalniki), preveriti ustreznost intervencijskih poti in postavitvenih površin, gašenje požara kompleksnega industrijskega objekta, preveriti uporabo gasilske tehnike in  skladnost požarnega načrta ter preverjanje javnega in tihega alarmiranja, hkrati pa tudi preveriti vodne vire za gašenje na tem področju.

Še posebno pozornost so namenili vodenju intervencije na nivoju GZ (štabno vodenje) ter pravilni rabi radijskih postaj; glede na pomembnost objekta pa je bila pozornost namenjena tudi stiku z javnostjo.

Na vaji je sodelovalo 46 udeležencev z 11 vozili iz društev GPO Mirna: Mirna, Selo pri Mirni, Ševnica in Volčje Njive ter iz GPO Mokronog PGD Mokronog, iz GPO Šentrupert PGD Šentrupert in iz GPO Trebnje PGD Trebnje ter Regijski center za obveščanje Novo mesto (ReCO).

Namen vaje je bil dosežen, kot je ob postroju v kratki analizi vaje ugotovilo vodstvo vaje: Janez Uhan, Lovro Hren in Andrej Zupančič ter med opazovalci vaje, predsednik GZT, Janez Bregant, ki se je hkrati vsem zahvalil za sodelovanje, prenesel pozdrave in uspešno izvedbo vaje župana Občine Mokronog-Trebelno. Posebno zahvalo je v imenu vseh izrazil lastniku podjetja Kopo d. o. o. Mirna,  gospodu Francu Kolencu, ki so prostovoljnim gasilcem omogočili vajo. Tudi opažene napake so izpostavili, vendar vse dobronamerno, kot je v nagovoru v odsotnosti župana Dušana Skerbiša dejal mirnski podžupan Zoran Remic, ki je pohvalil izvedbo vaje in se vsem zahvalil za sodelovanje.

Vaja je zagotovo pozitivna praksa, da bi gasilske enote v primeru intervencije lahko čim bolj uspešno pristopile k pravilnemu in hitremu reševanju.

Zato v imenu organizatorja vaje, GZ Trebnje, vsem udeležencem in podjetju Kopo d. o. o. Mirna, najlepša hvala.

Galerija slik (58)