Termini sej Komisije za odlikovanja GZ TREBNJE v letu 2019

03.01.2019 11:25 1 leto 6 mesecev nazaj
Termini
8.1.2019
6.2.2019
6.3.2019
24.4.2019
22.5.2019
19.6.2019
11.8.2019
27.11.2019

Na seji bodo obravnavani vsi predlogi, ki bodo prispeli najkasneje en dan pred zasedanjem Komisije.

Anton Strah,
predsednik Komisije