Termini sej Komisije za odlikovanja GZ TREBNJE v letu 2019

03.01.2019 11:25 1 leto 22 dni nazaj
Termini
8.1.2019
6.2.2019
6.3.2019
24.4.2019
22.5.2019
19.6.2019
11.8.2019
27.11.2019

Na seji bodo obravnavani vsi predlogi, ki bodo prispeli najkasneje en dan pred zasedanjem Komisije.

Anton Strah,
predsednik Komisije