Organiziran prevoz na praznovanje 150-letnice gasilstva na Slovenskem

05.09.2019 22:01 11 dni 2 uri nazaj

Praznovanja 150-letnice gasilstva na Slovenskem se bo udeležila tudi Gasilska zveza Trebnje s člani, članicami, starejšimi gasilci in gasilkami, gasilsko mladino in praporščaki iz vseh 28 prostovoljnih gasilskih društev.