64. skupščina Gasilske zveze Trebnje

14.03.2019 17:12 10 mesecev 14 dni nazaj

Kot že vrsto let, je tudi letošnje leto potekala skupščina Gasilske zveze Trebnje, prva v novem mandatu, ko je po skoraj trideset letih steklo prvo leto predsedovanja z novim predsednikom Janezom  Bregantom.

64. skupščina po vrsti se je za 56 delegatov iz 28 prostovoljnih gasilskih društev trebanjske gasilske zveze ob prisotnosti gostov in članov Upravnega odbora, Poveljstva in Nadzornega odbora GZT letos po krožnem pravilu (vsako leto v drugi občini) odvijala v Mokronogu, pri tamkajšnjih gasilcih, ki so se izjemno potrudili pri soorganizaciji dogodka.

Za uglašeno delo skupščine je v uvodu poskrbel gasilec in operativec društva gostitelja harmonikar Tadej Grabnar, nato pa je delovna predsednica Snežka Bizjak povabila poročevalce o delu organov in komisij, od predsednika in poveljnika GZ, predsednic komisije za članice, mladino in nadzornega odbora ter predsednika komisije veteranov. Po poročilu verifikacijske komisije (91 % udeležba na skupščini)  so delegati po razpravi sprejeli in potrdili slišana poročila v skrajšani obliki (podrobna poročila so prejeli po e-pošti) o delu v preteklem letu. Preteklo leto je bilo delovno zelo bogato za preko 3000 člansko gasilsko družino Temeniške in Mirnske doline: od izobraževanj, tekmovanj, intervencij,  številnih vaj društev, sektorjev in GPO-jev in vaje GZT, nabav opreme in orodja, prenove gasilskih domov in otvoritev novega doma v PGD Lukovek, konec novembra pa še prihod nove avtolestve v PGD Trebnje, velike pridobitve za Temeniško in Mirnsko dolino, ki jo financirajo vse štiri občine. 

Tudi za tekoče leto so delegati potrdili obsežen delovni program organov GZT in komisij, ki bo za realizacijo zahteval tudi precejšnja finančna sredstva, ki jih bodo v večji meri prispevale vse štiri občine Temeniško-Mirnske doline. 

Za uspešno opravljeno delo na gasilskem področju preteklega leta, sta poleg gostov sosednjih zvez in drugih, zahvalo in pohvale izrekla prisotna župan Občine Mokronog-Trebelno, Anton Maver, in podžupan Občine Mirna, Zoran Remic, (trebanjski župan se je opravičil zaradi bolezni). Za uspešno delo zveze so zaslužni tako v organih in komisijah zveze kot člani, članice, mladina in starejši gasilci in gasilke, za kar jim velja  globoko spoštovanje in zahvala za predano in odgovorno delo v humani gasilski organizaciji. Na letošnji skupščini je vodstvo GZT posebno priznanje namenilo trem društvom: PGD Mokronog, PGD Trebnje in PGD Občine, ki so na podlagi celoletnih aktivnosti (izobraževanja, vaje, tekmovanja, intervencije…) in ocenjevanja društev ob končnem obračunu dosegla največje število točk.  Tanja Kužnik, ki se je udeleževala tekmovanj dvojic v Fire Combatu, in v skupnem Pokalu Gasilske zveze Slovenije skupaj z Andrejem Molekom iz PGD Žužemberk zasedla 3. mesto, je  bila prav tako opažena ob tej priložnosti.  

64. skupščino GZT je zaznamoval še en pomemben dogodek: bivšemu dolgoletnemu predsedniku, Antonu Strahu, je bila podeljena funkcija Častni predsednik GZ Trebnje.

S tem lepim dogodkom se je praktično sklenila 64. skupščina, ki je vodstvu Zveze in vsem članom naložila novih programskih in finančnih zalogajev v  tem letu, ko gasilci praznujemo 150-letnico gasilstva na Slovenskem, 70 let Gasilske zveze Slovenije in 50 let delovanja Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki.  

Galerija slik (32)