19. zbor Mladinske komisije GZ Trebnje

22.02.2019 11:29 11 mesecev 4 dni nazaj

Letošnjega januarju so potekali zbori mladih po prostovoljnih gasilskih društvih, kjer imajo delujoče mladinske komisije, ki so se jih udeležili delegati, člani Mladinske komisije GZ Trebnje (MK GZT). Po zaključenih zborih v društvih je sledila seja MK GZT z analizo delovanja komisij na območju trebanjske gasilske zveze in s pripravami za Zbor MK GZT, ki je potekal v petek, 1. marca 2019, v večnamenski dvorani Krajevne skupnosti Veliki Gaber.

Gostitelji iz PGD Veliki Gaber so za popestritev zbora, ki se ga je udeležilo 41 delegatov (od 52) iz 21 PGD oz. 79 % udeležbo, pripravili tudi kulturni program, v katerem sta sodelovala mlada harmonikarja, domačina pevka in kitarist ter članice Ženskega pevskega zbora KUD dr. Petra Držaja Veliki Gaber pod vodstvom Fani Anžlovar (v tem času so imele ravno pevsko vajo eno nadstropje nižje). Uvodoma je vse pozdravil poveljnik društva gostitelja, Peter Nose, ki je pohvalil delovanje mladine in izpostavil njen pomen delovanja mladine, saj so mladi izjemnega pomena za obstoj društva.

Predsednica MK GZT, Andreja Zupančič, je podala skrajšano verzijo pisnega poročila, ki so ga vse mladinske komisije društev prejele z vabilom. Komisija je poleg zborov mladih in zbora same komisije ter posveta mentorjev mladine v naši zvezi  v preteklem letu izvedla tudi tekmovanji v kvizu in orientaciji na nivoju zveze, ter regijsko  tekmovanje v orientaciji, ki je potekalo na območju Občine Šentrupert v soorganizaciji z Mladinsko komisijo Gasilske regije Dolenjska. Ekipe naše zveze so se udeležile regijskih tekmovanj v kvizu in orientaciji ter nekatere ekipe komisijo in zvezo uspešno zastopale tudi na državnih tekmovanjih. Med večjimi projekti MK GZT pa je zagotovo taborjenje gasilske mladine, ki ga že vrsto let uspešno in kvalitetno izvajajo v sodelovanju z GZ Škofja Loka v njihovem taboru  v kampu Veli Joža v Savudriji. V lanskem letu se je v dveh skupinah taborjenja udeležilo 99 otrok iz 19 društev naše zveze, ki jih je spremljalo z odgovorno nalogo v prvi skupini 15 in v drugi skupini 14 mentorjev z vodjo taborjenja Andrejo Zupančič.

Tudi za letošnje leto si je MK GZT zadala kar smele načrte od tekmovanj na nivoju zveze in regije, posvetov, pohoda gasilske mladine in taborjenja, ki je za številne mlade kar prijetna izkušnja in izziv hkrati, kjer poleg splošnih vsebin pridobivajo tudi gasilska znanja in veščine.

Predsednik GZ Trebnje, Janez Bregant, je pozdravil v imenu prisotnega poveljnika Janeza Uhana in v imenu zveze delovno predsedstvo v sestavi: Jaša Kolenc, Lovro Recelj in Lovro Zakrajšek ter zbrane delegate in njihove spremljevalce na 19. zboru MK GZT. Z zadovoljstvom je  ugotovil in pohvalil, da je delo mladinske komisije GZT in komisij po društvih zelo dobro, vendar nikoli tako dobro, da se ne bi dalo še kaj izboljšati. 

Predsednica Andreja je zbor mladih sklenila z zahvalo vsem, ki se trudijo v društvih in se odzivajo na aktivnosti komisije. Ker le obojestransko dobro sodelovanje lahko rodi tako dobre sadove ali še boljše.

Verjamemo, da bo ekipa Mladinske komisije GZ Trebnje na čelu z Andrejo Zupančič tudi v drugem letu novega petletnega mandata uspešno sledila ciljem sprejetega programa na petkovem zboru MK GZT. Hkrati pa želimo, da se uspešno že sedaj pripravljajo na velik izziv prihodnjega leta, ko bodo v soorganizaciji z Gasilsko zvezo Slovenije gostitelji Državnega tekmovanja v kvizu gasilske mladine. 

Galerija slik (17)