Nova gasilska pridobitev Temeniške in Mirnske doline

05.12.2018 08:10 1 leto 8 mesecev nazaj

V letu 2008 je Občina Trebnje na podlagi ocene ogroženosti za potrebe vseh štirih občin nabavila rabljeno gasilsko teleskopsko platformo za namen gašenja in reševanja z višjih objektov. Z leti se je vozilo staralo in vse več je bilo potrebnih popravil in servisov, s tem pa so nastajali visoki stroški vzdrževanja. V izogib visokim stroškom so se v oktobru 2016 začeli konkretni pogovori o novem tovrstnem vozilu in v začetku leta 2017 so Gasilska zveza Trebnje in Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna podpisale Sporazum o skupni nabavi in vzdrževanju gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin (ocenjena vrednost 750.000 EUR).

Vsi vpleteni v novo investicijo so se prizadevali in iskali še druge vire financiranja. Med tem je stekla tudi prijava na razpis Ministrstva za obrambo - Uprave za zaščito in reševanje, kjer je bilo uspešno pridobljenih 150.000 EUR nepovratnih sredstev.

Za nabavo vozila je bil objavljen javni razpis in izbran je bil najugodnejši ponudnik Webo, d.o.o., Domžale. Tako je stekla nabava vozila in nadgradnja le-tega. V februarju letošnjega leta je bil najet in podpisan tudi kredit za poplačilo celotne vrednosti vozila, ki ga bodo v sedem letnem obdobju vračale občine Temeniške in Mirnske doline in PGD Trebnje (odprodaja starega Bronta) preko GZ Trebnje, ki je skrbnica kreditne pogodbe.   

Rezultat obsežne, zahtevne in cenovno visoke investicije (667.718,78 EUR) smo doživeli v petek, 30. novembra 2018. Malo po 16. uri  je bilo v Trebnje pripeljano novo vozilo Magirus M32L AS, ki so ga v družbo ostalih vozil voznega parka PGD Trebnje svečano  sprejeli s svetlobnimi signali in sirenami. Prihod novega vozila sta z obiskom počastila tudi župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, iz Občine Mokronog-Trebelno pa župan in direktorica občinske uprave Anton Maver in Mojca Pekolj, ter poleg domačih gasilk in gasilcev še mnogi drugi gasilci in obiskovalci. Tudi bivši predsednik GZ Trebnje, Anton Strah, si je prišel ogledat novo pridobitev, za katero imata skupaj s predsednikom društva, Lovrom Hrenom, največ zaslug, ki se tičejo vseh aktivnosti, ki so se odvijale v teh dveh letih. Levji delež skrbi in dela je zagotovo slonelo na PGD Trebnje (najvišje kategorizirana gasilska enota na tem območju, ki bo upravljalo novo vozilo) in njenemu predsedniku Lovru Hrenu, ki je strokovno in z veliko odgovornostjo bdel nad veliko in zahtevno investicijo, pri čemer mu je bila v oporo in pomoč ekipa matičnega društva. 

Že v tem mesecu bo potekalo izobraževanje za rokovanje z novim vozilom za gasilce društva upravljalca vozila, nato pa bodo potekala izobraževanja tudi za gasilce osrednjih gasilskih enot ter drugih na območju Temeniške in Mirnske doline.

Nova avtolestev je bila tokrat le prijazno sprejeta v družbo obstoječih gasilskih vozil  trebanjskega gasilskega društva, s svečanim prevzemom vozila in predajo svojemu namenu, pa  bodo obeležili 135-letnico PGD Trebnje v juniju 2019.

Ob pridobitvi nove avtolestve za reševanje iz višin za območje celotne Temeniške in Mirnske doline gre velika zahvala županom vseh štirih občin, za njihov posluh in razumevanje ter sofinanciranje, in njihovim sodelavcem za pomoč in sodelovanje, ker brez tovrstnega sodelovanja investicija ne bi bila mogoča. Iskrena zahvala velja tudi ostalim financerjem, ki so vpleteni in finančno povezani z novo pridobitvijo.

GZ Trebnje in PGD Trebnje

Galerija slik (26)