Ponovoletno srečanje članic gasilk Gasilske zveze Trebnje

21.12.2018 19:33 2 leti 4 mesecev nazaj
Prenos datotek

Nova gasilska pridobitev Temeniške in Mirnske doline

05.12.2018 08:10 2 leti 5 mesecev nazaj

V letu 2008 je Občina Trebnje na podlagi ocene ogroženosti za potrebe vseh štirih občin nabavila rabljeno gasilsko teleskopsko platformo za namen gašenja in reševanja z višjih objektov. Z leti se je vozilo staralo in vse več je bilo potrebnih popravil in servisov, s tem pa so nastajali visoki stroški vzdrževanja. V izogib visokim stroškom so se v oktobru 2016 začeli konkretni pogovori o novem tovrstnem vozilu in v začetku leta 2017 so Gasilska zveza Trebnje in Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna podpisale Sporazum o skupni nabavi in vzdrževanju gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin (ocenjena vrednost 750.000 EUR).

Vsi vpleteni v novo investicijo so se prizadevali in iskali še druge vire financiranja. Med tem je stekla tudi prijava na razpis Ministrstva za obrambo - Uprave za zaščito in reševanje, kjer je bilo uspešno pridobljenih 150.000 EUR nepovratnih sredstev.

Za nabavo vozila je bil objavljen javni razpis in izbran je bil najugodnejši ponudnik Webo, d.o.o., Domžale. Tako je stekla nabava vozila in nadgradnja le-tega. V februarju letošnjega leta je bil najet in podpisan tudi kredit za poplačilo celotne vrednosti vozila, ki ga bodo v sedem letnem obdobju vračale občine Temeniške in Mirnske doline in PGD Trebnje (odprodaja starega Bronta) preko GZ Trebnje, ki je skrbnica kreditne pogodbe.   

Rezultat obsežne, zahtevne in cenovno visoke investicije (667.718,78 EUR) smo doživeli v petek, 30. novembra 2018. Malo po 16. uri  je bilo v Trebnje pripeljano novo vozilo Magirus M32L AS, ki so ga v družbo ostalih vozil voznega parka PGD Trebnje svečano  sprejeli s svetlobnimi signali in sirenami. Prihod novega vozila sta z obiskom počastila tudi župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, iz Občine Mokronog-Trebelno pa župan in direktorica občinske uprave Anton Maver in Mojca Pekolj, ter poleg domačih gasilk in gasilcev še mnogi drugi gasilci in obiskovalci. Tudi bivši predsednik GZ Trebnje, Anton Strah, si je prišel ogledat novo pridobitev, za katero imata skupaj s predsednikom društva, Lovrom Hrenom, največ zaslug, ki se tičejo vseh aktivnosti, ki so se odvijale v teh dveh letih. Levji delež skrbi in dela je zagotovo slonelo na PGD Trebnje (najvišje kategorizirana gasilska enota na tem območju, ki bo upravljalo novo vozilo) in njenemu predsedniku Lovru Hrenu, ki je strokovno in z veliko odgovornostjo bdel nad veliko in zahtevno investicijo, pri čemer mu je bila v oporo in pomoč ekipa matičnega društva. 

Že v tem mesecu bo potekalo izobraževanje za rokovanje z novim vozilom za gasilce društva upravljalca vozila, nato pa bodo potekala izobraževanja tudi za gasilce osrednjih gasilskih enot ter drugih na območju Temeniške in Mirnske doline.

Nova avtolestev je bila tokrat le prijazno sprejeta v družbo obstoječih gasilskih vozil  trebanjskega gasilskega društva, s svečanim prevzemom vozila in predajo svojemu namenu, pa  bodo obeležili 135-letnico PGD Trebnje v juniju 2019.

Ob pridobitvi nove avtolestve za reševanje iz višin za območje celotne Temeniške in Mirnske doline gre velika zahvala županom vseh štirih občin, za njihov posluh in razumevanje ter sofinanciranje, in njihovim sodelavcem za pomoč in sodelovanje, ker brez tovrstnega sodelovanja investicija ne bi bila mogoča. Iskrena zahvala velja tudi ostalim financerjem, ki so vpleteni in finančno povezani z novo pridobitvijo.

GZ Trebnje in PGD Trebnje

Galerija slik (26)

Vabilo na prihod nove avtolestve

28.11.2018 21:00 2 leti 5 mesecev nazaj

Spoštovani,

naš skupni projekt nabave nove avtolestve za potrebe gašenja in reševanja v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna je tik pred sklepnim dejanjem. 

V petek, 30.11.2018, vas ob 16. uri lepo vabimo na neformalni dogodek ob prihodu nove avtolestve v Trebnje.

Predaja v operativno rabo bo po zaključenem usposabljanju (10.-.12.12.2018).

Svečani prevzem bo ob 135-letnici PGD Trebnje v juniju 2019.

Vsem najlepša hvala za vse aktivnosti in pomoč pri realizaciji tega projekta.

Lepo vabljeni in hvala za potrditev udeležbe.

Z gasilskim pozdravom, »Na pomoč«!

 

Lovro Hren,
predsednik PGD Trebnje

 

Galerija slik (1)

Posvet za gasilke v Dobrni

26.11.2018 12:47 2 leti 5 mesecev nazaj

V Dobrni je 17. in 18. novembra 2018 potekal 30. posvet za predsednice komisij za članice gasilke v gasilskih zvezah. Udeležilo se ga je 179 gasilk iz cele Slovenije. Med udeleženkami dvodnevnega posveta so bile tudi tri gasilke iz GZ Trebnje, in prav tako pro tri gasilke tudi iz ostalih dveh zvez (Novo mesto in Šentjernej) Gasilske regije Dolenjska.

V soboto zjutraj se je posvet začel z uvodnimi pozdravi predsednice Sveta članic Gasilske zveze Slovenije Elizabete Čampa, predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika in namestnice predsednika Gasilske zveze Slovenije Janje Kramer Stanjko. Predsednik Janko Cerkvenik je v uvodnem nagovoru poudaril vlogo in pomen članic v naši organizaciji, prav tako pa je na kratko predstavil aktivnosti vodstva Gasilske zveze Slovenije.

Po uvodu so se udeleženke razvrstile po delavnicah. Delavnico tehničnega reševanja je vodil Marjan Jelenko, Denis Gorjup je vodil delavnico o znanju in veščinah prvih posredovalcev, članice društva podeželskih žena so vodile delavnico kvačkanja, Janja Kramer Stanjko je vodila delavnico o preventivnih ukrepih ob neurjih in poplavah, Rajko Jazbec pa delavnico administrativne podpore pri vodenju velikih intervencij.

Po kosilu je bil čas za sprostitvene dejavnosti, v popoldanskem času pa so sledila predavanja Saše Kovačević s predavanjem Zrcalce, o stresu in izgorevanju v službi je spregovorila Leja Košir, poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek pa o dejavnostih Gasilske zveze Slovenije.

V nedeljskem programu posveta je poveljnik GZ Črnomelj, Jože Vrščaj, udeleženke seznanil s posledicami katastrofalnega neurja v Črnomlju letos poleti in s postopki ter prakso, ki so jo uporabljali pri tako obsežni večdnevni intervenciji. Nekdanja predsednica Komisije za članice GZS Marinka Cempre Turk je predstavila zgodovino gasilk v 150-letni tradiciji gasilstva. O preventivi v gasilstvu, ki je izjemnega pomena, saj na tak način preprečujemo številne intervencije, je spregovoril Dejan Jurkovič. Poudaril je, da bi morale biti komisije za preventivo prisotne tako v društvih kot na zvezah. Trenutno je ta praksa še bolj redka, v bodoče se ji obetajo ojačitve z različnimi novimi pristopi. O uniformiranosti gasilk je napotke in pravila s kolegicami gasilkami delila Elizabeta Čampa. Pri tem je bila jasna ugotovitev in hkrati opozorilo, da moramo bolj dosledno upoštevati pravila o uniformi in o nošenju le-te, saj s tem, ko gasilka, ki nosi gasilsko uniformo z oznakami in čini, predstavlja gasilsko organizacijo, zato mora skrbeti za svoj izgled in primerno vedenje v skladu s Kodeksom etike prostovoljnih gasilcev.  

Po zadnji temi so sledili še zaključki posveta ter  pobude za naslednji, 31., posvet ob letu osorej.

Galerija slik (3)

Odličen obisk posveta mentorjev mladine

16.11.2018 11:51 2 leti 5 mesecev nazaj

Petkov regijski projekt Mladinske komisije Gasilske regije Dolenjska, ki je potekal v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, je bil odlično obiskan; preko sedemdeset predsednikov mladinskih komisij in mentorjev iz gasilskih društev gasilskih zvez Novo mesto, Šentjernej in Trebnje.

Organizatorji so se potrudili in izbrali zanimive teme in izvajalce. Ker je bilo letos volilno leto, je na ta način več kadrovskih sprememb v društvih in zvezah. Tudi s tega razloga je bil posvet toliko bolj zanimiv in dobrodošel za marsikoga. Za uvod v posvet je poskrbela predsednica Mladinske komisije Gasilske regije Dolenjska, Andreja Zupančič. Zbrane je pozdravil tudi predsednik Regijskega sveta Gasilske regije Dolenjska in predsednik Gasilske zveze Trebnje, Janez Bregant.

Delo v mladinski komisiji je predstavil Sašo Gliha, ki je tudi namestnik predsednice Mladinske komisije GZ Trebnje. Zanimivo je bilo tudi predavanje Nataše Hanuna, kjer so bili vsi udeleženci najprej razdeljeni v manjše skupine in reševali zadane naloge, ki so bile izhodišče za nadaljnji potek predavanja. Znanja iz prve pomoči so vedno dobrodošla, saj vedno poleg osvežitve znanja zvemo tudi kaj novega. Prvo pomoč pri otroku sta teoretično in praktično prestavila Klara Cvenkel in Primož Žlak. Nina Kotar je že vrsto let aktivna na področju gasilske mladine in predvsem pri tekmovanjih na nivoju Gasilske zveze Slovenije, zato so iz prve roke slušatelji prejeli koristne napotke za priprave na tekmovanje v gasilskem kvizu, Andreja Zupančič pa je predstavila tekmovanje v gasilski orientaciji.

Ob zaključku predavanj so udeleženci izpolnili tudi evalvacijski test, iz katerega je bilo razbrati zelo pozitivna mnenja o posvetu, hkrati pa tudi potrditev in napotila za nadaljevanje tovrstne oblike dela. Iz anketnega vprašalnika je bila pridobljena tudi informacija, da je na nivoju Gasilske regije Dolenjska kar precej mladih zainteresiranih za opravljanje tečaja specialnosti mentor mladine, kar je zelo vzpodbudno in hkrati zelo pomembno za uspešno nadaljevanje skoraj 150-letne gasilske tradicije.  

Galerija slik (70)

Delavnica - izdelovanje novoletnih voščilnic

07.11.2018 11:28 2 leti 6 mesecev nazaj

Vsako leto ima Komisija za članice pri Gasilski zvezi Trebnje v svojem delovnem programu tudi delavnico ročnih spretnosti. Letos se je komisija na zadnji seji odločila, da bodo izvedle delavnico izdelovanja novoletnih voščilnic. Z razpisom so povabile vse članice gasilke v društvih trebanjske gasilske zveze in tako napolnile kvoto, ki jo je določila vodja delavnice. Nekatere članice so s seboj povabile tudi svoj podmladek, da so tudi oni ustvarjali ob pomoči spremstva.

Vodja delavnice, Jasmina Dolenec, ki je tudi članica Komisije za članice in tudi namestnica predsednice komisije, si je zamislila način izdelovanja in pripravila tudi ves potreben material. V petek, 23. novembra 2018, so se zbrale v dvorani PGD Selo pri Mirni. Prvotno je bila delavnica mišljena nekje dve uri, ampak je bilo ustvarjanje tako zanimivo, da so urini kazalci zaznamovali že dvajseto uro, ampak nobena od udeleženk ni imela občutka, da so ustvarjale že več kot tri ure.

Vzdušje je bilo res prijetno in delovno ustvarjalno v topli gasilski dvorani. Vsaka udeleženka je izdelala čestitke za svoje potrebe, nekaj pa so jih oddale tudi za potrebe zveze.  Tako je tudi zadnja aktivnost komisije v tem letu dosegla svoj cilj in namen, pa tudi v zadovoljstvo predsednice komisije Olge Smolič, kakor tudi udeleženk iz različnih gasilskih društev.

Iskrena hvala Jasmini za njeno vodenje delavnice, za ideje in skrbno pripravljene materiale in za podajanje postopkov izdelovanja. Toliko idej je natrosila in vzpodbude podelila, da bodo dolgi večeri pravšnji za uporabo slišanega in videnega.

Galerija slik (15)

Prenos datotek

Regijski posvet mentorjev gasilske mladine

07.11.2018 07:53 2 leti 6 mesecev nazaj

Regijski posvet mentorjev gasilske mladine bo potekal ta petek, 9. novembra 2018, od 17. ure dalje  na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje v veliki predavalnici, delavnice v nadaljevanju pa bodo potekale še v dveh učilnicah. 

Skoraj sto prijavljenih predsednikov mladinskih komisij in mentorjev iz gasilskih društev gasilskih zvez Novo mesto, Šentjernej in Trebnje se je odločilo za obliko popoldanskega izobraževanja v organizaciji Mladinske komisije Gasilske regije Dolenjska.

V štirih polnih urah bodo pridobili kratko predstavitev dela mladinske komisije, gospa Nataša Hanuna bo osvetlila zelo pomemben odnos med ekipo in mentorjem, nato pa bodo z rotiranjem preko treh delavnic udeležencem znanja iz prve pomoči pri otroku, gasilskega kviza in gasilske orientacije posredovali Klara Cvenkel in Primož Žlak, Nina Kotar in Andreja Zupančič.   

Trije visoki jubileji na nivoju Gasilske zveze Slovenije

24.10.2018 09:15 2 leti 6 mesecev nazaj

V letu 2019 so

TRIJE VISOKI JUBILEJI NA NIVOJU GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

  • 150 let gasilstva na Slovenskem,
  •   50 let delovanja Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča
  •   70-letnica  ustanovitve Gasilske zveze Slovenije.

OSREDNJA PRIREDITEV bo potekala 7. in 8. septembra 2019 v Metliki:

  • v soboto, 7. septembra 2019, bo svečanost ob ustanovitvi prvega prostovoljnega gasilskega društva – PGD Metlika,
  • v nedeljo, 8. septembra 2019, pa svečanost s parado ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem.

Poleg teh glavnih prireditev bodo potekale še druge aktivnosti v čast visokih jubilejev. O tem bo GZS redno in sproti obveščala.

Vabilo posvet mentorjev mladine

24.10.2018 09:13 2 leti 6 mesecev nazaj
Prenos datotek

Dan odprtih vrat PGD Mokronog

20.10.2018 21:46 2 leti 6 mesecev nazaj
Prenos datotek

Dan odprtih vrat PGD Selo pri Mirni

18.10.2018 19:04 2 leti 6 mesecev nazaj

Državno gasilsko tekmovanje Matevža Haceta zaključeno

01.10.2018 09:30 2 leti 7 mesecev nazaj

Državno tekmovanje Matevža Haceta 2018 je potekalo pretekli vikend v organizaciji Gasilske zveze Slovenije, Gasilske zveze Gornja Radgona in Pomurskega sejma, kjer je v obeh dneh na različnih tekmovališčih in tekmovalnih točkah tekmovalo blizu 4000 gasilskih tekmovalk in tekmovalcev, ki so sodelovali v 453 ekipah od pionirjev, mladincev, članov in članic ter starejših gasilk in gasilcev. 

Tudi iz Gasilske zveze Trebnje sta se na podlagi doseženih rezultatov regijskega gasilskega tekmovanja državnega tekmovanja udeležili dve ekipi.

Ekipa mladink PGD Dobrnič je nastopila na sobotnem delu državnega gasilskega tekmovanja. Dež oz. slabo vreme je nekoliko oteževalo pogoje tekmovanja in predvsem delalo preglavice organizatorjem. Vendar kljub vsemu, so dobrniške mladinke nastopile suvereno in pokazale svoje znanje in spretnosti, ki so jih pridobile skozi številne vaje pod mentorstvom Alenke Vovko in Sonje Novak. Na sobotni razglasitvi so se dekleta in njihovo spremstvo izjemno razveselili 23. mesta, kar jim je prineslo srebrno gasilsko značko.

V nedeljo so se na istih tekmovalnih površinah pomerile še ekipe članov in članic ter ekipe starejših gasilk in gasilcev. Ekipa starejših gasilcev iz PGD Mokronog je na tem tekmovanje zastopala trebanjsko gasilsko zvezo in svoj nastop letom tekmovalcev zelo solidno izvedla, brez večjih napak in morebitnih poškodb, kar je tudi zelo pomembno. Za tekmovanje jih je skrbno pripravljal in spremljal na nedeljskem tekmovanju njihov požrtvovalni mentor Peter Železnik.  

Rezultati nedeljskega tekmovanja so bili razglašeni na zaključnem dogodku na športnem stadionu v Gornji Radgoni, kjer se je poleg tekmovalk in tekmovalcev zbrala tudi velika množica spremljevalcev ekip in navijačev ter drugih obiskovalcev. Razglasitve se je udeležil tudi predsednik Vlade, g. Marjan Šarec, ki je zbrane prijazno nagovoril,  tudi kot član gasilske organizacije. Njegove pristno ubrane besede nagovora so večkrat doživele odobravanje in močne aplavze zbranih. Nato je predsednik Vlade sodeloval tudi pri podeljevanju pokalov in medalj, kar je bilo še vse dodatno bolj svečano in pomenljivo.

Obema ekipama in mentorjem najlepša hvala za požrtvovalnost in trud, ki so ga vložili v priprave, hkrati pa prav tako obema ekipama iskrene čestitke za dosežene rezultate tekmovanja na državnem nivoju in za uspešno zastopanje Gasilske zveze Trebnje.

Galerija slik (5)

Gasilska enota širšega pomena PGD Trebnje osvojila odlično 2. mesto

24.09.2018 09:45 2 leti 7 mesecev nazaj

V sklopu 7. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja – SOBRA 2018, in v sklopu Državnega gasilskega tekmovanja Matevža Haceta, je v soboto v Gornji Radgoni potekalo tudi že 9. tekmovanje gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči. Tekmovanje sta organizirala Gasilska zveza Slovenije in Uprava RS za zaščito in reševanje ob pomoči PGD Postojna, PGD in GZ Gornja Radgona ter v skladu s sklepom, podpisanim od generalnega direktorja URSZR.

Pravico do nastopa na tem tekmovanju so imeli operativni poklicni ali prostovoljni gasilci gasilskih enot širšega pomena (GEŠP), pooblaščenih od Vlade RS za reševanje ob prometnih nesrečah.

Tehnično-reševalno ekipo je sestavljalo 6 članov (vodja in 5 gasilcev). Tehnično-reševalna ekipa je morala v omejenem času 20 minut oskrbeti in s tehničnim posegom iz vozila rešiti poškodovanca.

Cilj tekmovanja ni bil zgolj tekmovalne narave, saj pomemben del predstavlja tudi spremljanje dela drugih enot, spremljanje novih postopkov in konec koncev tudi druženje s kolegi.

Tega tekmovanja se je udeležila tudi ekipa GEŠP PGD TREBNJE in tekmovalno vajo so tako odlično izvedli, da so v močni konkurenci tudi poklicnih enot zasedli zavidljivo 2. MESTO.

ISKRENE ČESTITKE!

Galerija slik (7)

Mladinke in starejši gasilci na državno tekmovanje

21.09.2018 07:34 2 leti 7 mesecev nazaj

Ta vikend bo v Gornji Radgoni potekalo Državno tekmovanje Matevža Haceta 2018 v organizaciji Gasilske zveze Slovenije. Na regijskem tekmovanju lani so si to vstopnico s trdim tekmovalnim delom pridobili tudi dve ekipi iz trebanjske gasilske zveze.  

Tako bodo v soboto, 22. septembra 2018, na radgonskem tekmovališču tekmovale mladinke iz PGD Dobrnič, v nedeljo med številnimi ekipami iz vse Slovenije pa bodo nastopili tudi mokronoški starejši gasilci.

Obema ekipama želimo nadvse dober nastop in srečno!

Praznovanje 70. obletnice delovanja PGD Lukovek

31.07.2018 23:40 2 leti 9 mesecev nazaj

Otvoritev prenovljenega gasilskega doma PGD Velika Loka

16.07.2018 08:04 2 leti 10 mesecev nazaj
Prenos datotek

Praznovanje 110. obletnice delovanja PGD Mirna

11.07.2018 19:19 2 leti 10 mesecev nazaj
Prenos datotek

Praznovanje 70. obletnice delovanja PGD Volčje Njive

01.07.2018 07:17 2 leti 10 mesecev nazaj
Prenos datotek

Vabilo na 27. tradicionalno srečanje gasilcev Florijan

24.04.2018 18:47 3 leta 20 dni nazaj
Prenos datotek

Dobrodelna tombola PGD Trebelno

29.03.2018 07:34 3 leta 1 mesec nazaj
Prenos datotek

18. zbor Mladinske komisije Gasilske zveze Trebnje

08.03.2018 07:23 3 leta 2 meseca nazaj
Prenos datotek

Letošnji prejemniki odlikovanj Civilne zaščite

07.03.2018 11:47 3 leta 2 meseca nazaj

Vsako leto 1. marca obeležujemo dan civilne zaščite. V počastitev tega dne je bila tudi letos državna prireditev na Brdu pri Kranju, prireditev za Dolenjsko in Belo krajino pa je potekala v torek popoldan v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju.  Slavnostni govornik je bil Srečko Šestan, poveljnik CZ RS, ki je opozoril in pohvalil delo tisočih prostovoljcev, od gasilcev, potapljačev, članov RK, Karitasa, ekip prve pomoči, tabornikov idr. V svojem govoru je predstavil velike nesreče preteklega leta in ni mogel mimo nesreč, ki so zaznamovale naše območje v preteklem letu To je poletni požar v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži, v katerem je v treh dneh gasilo kar 575 gasilcev, pomagala je tudi Slovenska vojska s helikopterjem, ter decembrski požar v DSO Črnomelj, kjer so uslužbenke doma hitro, zagnano in profesionalno priskočile na pomoč k reševanju stanovalcev, preprečile pa so tudi večjo škodo in nesrečo. V povezavi s temi nesrečami je bilo kar nekaj letošnjih nagrajencev.

Zbrano občinstvo in nagrajence so poleg podžupana občine Šentjernej Janeza Selaka pozdravili in izrazili čestitke:  ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, Marjan Šmalc, predsednik regijskega sveta regije Dolenjska, generalna sekretarka RKS Renata Brunskole ter župan Občine Straža, Dušan Krštinc, ki se je še posebej zahvalil vsem, ki so pomagali v gašenju v požaru v Ekosistemih.

Z območja Temeniške in Mirnske doline, ki ga pokriva tudi Gasilska zveza Trebnje, so bili med prejemniki bronastega znaka CZ: Milan Kastelic iz PGD Dobrnič, Zvonko Zore iz PGD Štatenberk ter  Aleš Udovč iz občine Mokronog - Trebelno za aktivno in prizadevno sodelovanje v Enoti reševalnih psov Novo mesto.

Srebrni znak CZ za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Mirna za 110 let delovanja, ki ga obeležuje v letošnjem letu.

Med prejemniki bronastega znaka za enkratno dejanje pri pomoči ob velikem požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži julija lani je bila tudi Gasilska zveza Trebnje.

Svečani dogodek so popestrili pevci Šentjernejskega okteta in otroška folklorna skupina Šentlora OŠ Šentjernej pod vodstvom Maje Miklavž Sintič, z umetniško besedo je povezala Anita Petrič.

Galerija slik (7)

Posvet mladinske komisije GZT

13.01.2018 12:59 3 leta 4 mesecev nazaj

Zaradi bolezni med akterji posveta, je bil le ta za 12.1. odpovedan.

NOV TERMIN POSVETA MENTORJEV JE:

SREDA, 17. januarja 2018, ob 18. uri v dvorani PGD Trebnje.  

Prenos datotek

Termini zborov mladih MK v letu 2018

05.01.2018 07:52 3 leta 4 mesecev nazaj
PGD Dan Datum Ura Delegat Kontakt
PONIKVE PET 19.1.2018 18:00 Simon Rogelj 041 923 818
SELA PRI ŠUMBERKU PET 19.1.2018 18:00 Mojca Vidmar 051 206 191
VRHTREBNJE PET 19.1.2018 18:00 Alojz Pekolj 041 348 581
ČATEŽ PET 19.1.2018 18:00 Andreja Zupančič 031 312 621
OBČINE SOB 20.1.2018 16:00 Patricij Meserko 070 860 237
VOLČJE NJIVE SOB 20.1.2018 16:00 Simon Rogelj 041 923 818
VELIKA STRMICA SOB 20.1.2018 16:00 Lovro Zakrajšek 031 580 937
VELIKI GABER SOB 20.1.2018 16:00 Marko Kocjančič 040 648 120
VRHE SOB 20.1.2018 16:00 Jože Vavtar 070 847 091
DOBRNIČ NED 21.1.2018 14:00 Andreja Zupančič 031 312 621
RAČJE SELO NED 21.1.2018 14:00 Tomaž Juršič 051 208 439
TREBELNO NED 21.1.2018 14:00 Polona Gregorčič 031 586 711
SELO PRI MIRNI NED 21.1.2018 14:00 Janez Brajer 031 674 569
LOG PET 26.1.2018 18:00 Mojca Vidmar 051 206 191
MOKRONOG PET 26.1.2018 18:00 Lovro Zakrajšek 031 580 937
ŠENTRUPERT PET 26.1.2018 18:00 Matjaž Malenšek 051 630 320
TREBNJE PET 26.1.2018 18:00 Tanja Gorec 041 377 944
VELIKA LOKA PET 26.1.2018 18:00 Andreja Zupančič 031 312 621
ŠENTLOVRENC SOB 27.1.2018 16:00 Tanja Gorec 041 377 944
ŠTA TENBERK SOB 27.1.2018 16:00 Polona Gregorčič 031 586 711
SVETI ROK SOB 27.1.2018 16:00 Jože Vavtar 070 847 091
LUKOVEK NED 28.1.2018 14:00 Simon Rogelj 041 923 818
MIRNA NED 28.1.2018 14:00 Janez Brajer 031 674 569
SVETI KRIŽ NED 28.1.2018 14:00 Matjaž Malenšek 051 630 320
ZAGORICA NED 28.1.2018 14:00 Marko Kocjančič 040 648 120

 

Termini občnih zborov v letu 2018

22.12.2017 08:01 3 leta 4 mesecev nazaj
PGD Dan Datum Ura Delegat Kontakt
OBČINE SO 27.1.2018 18:00 Anton Strah 041 609 263
PONIKVE SO 27.1.2018 18:00 Janez Uhan 041 863 492
SELA PRI ŠUMBERKU SO 27.1.2018 18:00 Alojz Dragan 041 358 266
VRHTREBNJE NE 28.1.2018 14:00 Peter Jarc 041 650 282
ČATEŽ NE 28.1.2018 14:00 Anton Strah 041 609 263
TREBELNO SO 3.2.2018 19:00 Lovro Hren 031 305 856
ŠEVNICA SO 3.2.2018 18:00 Milan Kastelic 041 646 788
ZABUKOVJE NE 4.2.2018 9:00 Igor Mlakar 041 358 354
ZAGORICA NE 4.2.2018 14:00 Jože Krivc 040 439 852
VRHE NE 4.2.2018 14:00 Darko Gačnik 031 538 615
DOBRNIČ SO 10.2.2018 18:00 Janez Uhan 041 863 492
RAČJE SELO SO 10.2.2018 18:00 Damjan Smolič 041 543 829
ŠENTLOVRENC SO 10.2.2018 18:00 Franci Hrovatič 031 631 086
VELIKA STRMICA SO 10.2.2018 19:00 Anton Strah 041 609 263
TREBANJSKI VRH NE 11.2.2018 14:00 Milan Kastelic 041 646 788
SELO PRI MIRNI NE 11.2.2018 14:00 Jože Krivic 040 439 852
LOG NE 11.2.2018 14:00 Lovro Hren 031 305 856
MOKRONOG SO 17.2.2018 18:00 Anton Strah 041 609 263
VELIKI GABER NE 18.2.2018 14:00 Janez Uhan 041 863 492
VOLČJE NJIVE SO 24.2.2018 18:00 Milan Kastelic 041 646 788
ŠTATENBERK SO 24.2.2018 19:00 Peter Jarc 041 650 282
SVETI ROK SO 24.2.2018 19:00 Borut Porle 041 358 167
VELIKA LOKA SO 24.2.2018 19:00 Damjan Smolič 041 543 829
SVETI KRIŽ SO 24.2.2018 19:00 Igor Mlakar 041 358 354
ŠENTRUPERT SO 3.3.2018 18:00 Alojz Dragan 041 358 266
TREBNJE SO 3.3.2018 19:00 Milan Kastelic 041 646 788
LUKOVEK SO 3.3.2018 19:00 Janez Uhan 041 863 492
MIRNA SO 3.3.2018 19:00 Anton Strah 041 609 263

Potrjeno na UO GZT 20.12.2017