Komisija za odlikovanja pri GZ Trebnje

18.02.2022 17:36 7 mesecev 8 dni nazaj


Predloge za priznanja in odlikovanja na nivoju zveze ali za državna odlikovanja društva oddajajo izključno preko aplikacije Vulkan. Komisija za odlikovanja pri GZ TREBNJE bo prejete predloge obravnavala na naslednjih sejah (označeno rdeče):

 

Seje Komisije
za odlikovanja GZT
Rok oddaje
predlogov na GZS
Seje Komisije
za odlikovanja GZS
5.01.2022 7.01.2022 13.01.2022
26.01.2022 4.02.2022 10.02.2022
23.02.2022 4.03.2022 10.03.2022
20.04.2022 29.04.2022 5.05.2022
18.05.2022 27.05.2022 2.06.2022
22.06.2022 1.07.2022 7.07.2022
17.08.2022 26.08.2022 1.09.2022
23.11.2022 2.12.2022 8.12.2022

Na seji bodo obravnavani vsi predlogi, ki bodo v Vulkanu vsaj 2 dni pred zasedanjem Komisije za odlikovanja GZT.

OPOMBA: Poskrbite, da bodo obrazložitve predlogov za priznanja GZT in državna odlikovanja skrbno pripravljena, da bo zajemala aktivnosti (brez naštevanja v alinejah), ki dokazujejo, da si predlagani v obdobju od zadnjega prejetega priznanja oz. odlikovanje le-to tudi zasluži.

Obrazložitev predloga za odlikovanja za posebne zasluge zajema celotno obdobje gasilskega dela kandidata.