Gasilci na sestanku pri županu Občine Trebnje

25.03.2022 09:35 1 leto 2 meseca nazaj

Na Gasilski zvezi Trebnje (GZT) že od lani potekajo priprave Dolgoročnega programa razvoja in opremljanja gasilskih društev v okviru posameznega gasilskega poveljstva Temeniške in Mirnske doline.

V ta namen je bila imenovana Komisija pri GZT, ki je v tesnem sodelovanju z vsemi 28 društvi,  opravila obsežno in pomembno nalogo: fizična ureditev in popis osebne varovalne in del zaščitne opreme v društvu, uskladiti evidenco opreme v gasilski aplikaciji Vulkan ter opremo fizično označiti z identifikacijskimi oznakami.

Na tej osnovi so prišli do pomembnih podatkov o številu kosov uporabne osebne varovalne opreme (zaščitna jakna, hlače, čelada, škornji, rokavice, pas), ki jo mora imeti društvo za predpisano število operativnih gasilcev (I. kategorija 12, II. kategorija 23 in IV. kategorija 54). Vsa našteta oprema ima dobo uporabnosti, ki jo je po izteku le te potrebno nadomestiti z novo. S to nalogo so tako prišli do podatkov potrebne nabave osebne varovalne opreme v prihodnjih desetih letih. K temu so po letih dodali še upravičene nabave vozil, novogradnje in adaptacije gasilskih domov ter ostale gasilske opreme (izolirni dihalni aparati, tlačane posode, motorne brizgalne, radijske postaje …. ).

Vodstvo GZT in Gasilskega poveljstva občine Trebnje (GPO Trebnje obsega 16 prostovoljnih gasilskih društev) je tako na sredinem sestanku na Občini Trebnje predstavilo predlog Dolgoročnega programa razvoja in opremljanja gasilskih društev GPO Trebnje županu, kot prvi odgovorni osebi za požarno varnost v občini in njegovim sodelavcem. Pri pripravi predloga Dolgoročnega programa so bila upoštevana vsa pravila, merila, uredbe in kategorizacija posameznega društva.

Po predstavitvi je župan poudaril, da so bili vedno naklonjeni gasilski organizaciji in da bo tako tudi v bodoče. Ponosen je na vsa gasilska društva v občini in hvaležen hkrati za opravljanje pomembnih nalog javne gasilske službe ter pri tem izpostavil tudi društva, ki so se podala v novogradnjo gasilskega doma (trenutno PGD Šentlovrenc zaključuje, PGD Trebanjski vrh je gradnja v teku), ker meni, da je gasilski dom tudi širšega pomena za kraj in prebivalstvo,  in ne samo za gasilce.   

V povprečju bo Občina Trebnje v prihodnjem deset letnem obdobju letno namenila okrog 400.000€ za javno gasilsko službo v občini. 

Galerija slik (1)