20. zbor Mladinske komisije Gasilske zveze Trebnje

23.02.2020 11:08 11 mesecev 3 dni nazaj

Predzadnji petek letošnjega februarja je na Trebelnem, v dvorani tamkajšnjega večnamenskega doma, potekal 20. zbor Mladinske komisije Gasilske zveze Trebnje (MK GZT).

Po slovenski himni so s plesno točko v uvodu popestrile mažoretke Mažoretnega društva Trebelno z mentorico Manco Lipoglavšek. Zbor je nato nadaljevala predsednica MK GZT, Andreja Zupančič, ki je pozdravila vse zbrane delegate mladinskih komisij po društvih trebanjske gasilske zveze ter goste in predlagala delovno predsedstvo. Po potrditvi, je delovno predsedstvo nadaljevalo z delom zbora pod vodstvom predsednika delovnega predsedstva Saša Gliha.

Predsednica je podala obsežno poročilo o delu MK GZT v preteklem letu, ki je bilo obogateno s projekcijo.  

Komisija je resnično veliko delala v preteklem letu, pa tudi komisije po društvih so bile vpete v celoletno delo. Med najbolj obsežne aktivnosti sodijo tekmovanja od kviza, orientacije, tekmovanje gasilske zveze ter taborjenje gasilske mladine ter posvet mentorjev mladine. V preteklem letu se je že tradicionalnega taborjenja v Savudriji v kampu Veli Joža v dveh skupinah udeležilo  kar 114 otrok, kar je bila odgovorna in zahtevna naloga mentorjev. Med največjimi tekmovalnimi dosežki pa je zagotovo laskavi naziv državni podprvaki v kategoriji pionirjev, ki si ga je z velikim prizadevanjem nadela ekipa PGD Sveti Križ na državnem tekmovanju v orientaciji septembra lani na Kopah.   

Program dela Komisije za tekoče leto, ki ga je predstavil Luka Oven, ni nič manj obsežen od preteklega leta. Med drugim bo najbolj zahteven projekt organizacija 19. državnega tekmovanja v kvizu gasilske mladine 4. aprila letos v Trebnjem, o katerem je bolj podrobno spregovoril Sašo Gliha, ki je hkrati tudi povabil k sodelovanju ob izvedbi obsežnega in odgovornega projekta.

Predsednik delovnega predsedstva je k besedi povabil tudi goste. Janez Bregant, predsednik Regijskega sveta Gasilske regije Dolenjska in predsednik GZ Trebnje, je zelo pohvalil delo MK GZT in poudaril, da pozna delo več mladinskih komisij po Sloveniji in mirno lahko potrdi, da MK GZT sodi med najbolj aktivne komisije v Gasilski zvezi Slovenije.

Tudi Franci Glušič, podžupan Občine Mokronog-Trebelno, ki je nadomeščal župana v odsotnosti, je izrazil navdušenje nad bogato opravljenim delom same komisije in tudi opravljenega dela po društvih ter zaželel uspešno in bogato delo tudi v tekočem letu, hkrati pa poudaril, da si z velikim veseljem ogleda tekmovanja gasilske mladine in sodeluje pri razglasitvi rezultatov.

Med gosti sta bila tudi predstavnika Mladinske komisije GZ Novo mesto, Andreja Bobnar in Mladinske komisije GZ Šentjernej, Aleš Luzar ter poveljnik GPO Mokronog-Trebelno, Jože Krivic in predsednica društva gostitelja letošnjega zbora, Petra Nahtigal. 

Preteklo soboto je v PGD Orehovica potekalo regijsko tekmovanje v kvizu gasilske mladine. Zaradi tehnične napake dobavitelja pokalov, ekipi pripravnic PGD Trebelno niso podelili pokala in medalj.

So pa v ta namen izkoristili priložnost zbora mladih in gasilskim pripravnicam  ekipe PGD Trebelno izročili medalje in pokal.

Po izčrpanem dnevnem redu 20. zbora MK GZT, je predsedujoči zbor zaključil, ter predal zadnjo besedo predsednici Andreji, ki se je zahvalila prav vsem za udeležbo na zboru, hkrati pa izrazila zahvalo vsem, ki delajo z mladino, jo vzpodbujajo ter ji omogočajo sodelovanje, in poudarila, da le tako gradijo trdne temelje za obstoj in nadaljevanje 150-letne gasilske tradicije.

Mladinska komisija GZ Trebnje

Galerija slik (20)