Organi in komisije

PRIIMEK IME FUNKCIJA
UHAN Janez poveljnik GZ
BAJC Anton častni poveljnik GZ
HREN Lovro nam. poveljnika GZ
BREGANT Janez predsednik GZ
ZUPANČIČ Andrej poveljnik GPO Mirna
GAČNIK Darko poveljnik GPO Šentrupert
KRIVIC Jože poveljnik GPO Mokronog-Trebelno
LOVŠE Matjaž nam. poveljnika GPO Mokronog-Trebelno
SMOLIČ Damjan poveljnik GPO Trebnje
MARKELJ Jernej poveljnik sektorja Veliki Gaber
MLAKAR  Igor poveljnik sektorja Trebnje
NOVAK  Alojz poveljnik sektorja Velika Loka
PORLE Borut poveljnik sektorja Dobrnič
HROVATIČ  Franci pomočnik poveljnika za tekmovanja
PRIIMEK IME FUNKCIJA
BREGANT JANEZ predsednik GZ / PGD Mokronog, GPO Mokronog-Trebelno
STRAH ANTON častni predsednik GZ
JARC PETER nam. predsednika GZ / PGD Ponikve pri Trebnjem,  sektor Trebnje
KASTELIC MILAN podpredsednik GZ / PGD Dobrnič, sektor Dobrnič
UHAN JANEZ poveljnik GZ / PGD Trebnje, sektor Trebnje
HREN LOVRO nam. poveljnika GZ / PGD Trebnje,  sektor Trebnje
HROVATIČ FRANCI pomočnik poveljnika GZ za tekmovanje / PGD Čatež pod Zaplazom, sektor Velika Loka
BRAJER JANEZ član / PGD Volčje Njive, GPO Mirna
BOŽIČ TADEJ član / PGD Vrhe, sektor Dobrnič
GAŠPERŠIČ DEJAN član / PGD Lukovek, sektor Trebnje
ČERČEK MILAN član / PGD Veliki Gaber, sektor Veliki Gaber
ERŽEN RAFAEL član / PGD Velika Strmica, GPO Mokronog-Trebelno
FORTUNA MAJA članica / PGD Zagorica,  sektor Veliki Gaber
HOSTNIK SEBASTJAN član / PGD Trebanjski vrh, sektor Velika Loka
HRNČIČ BLAŽ član / PGD Vrhtrebnje, sektor Dobrnič
JEVNIKAR ANDREJ član / PGD Mokronog, GPO Mokronog-Trebelno
MULK FRENK član / PGD Občine, sektor Velika Loka
KIRM ANDREJ član / PGD Selo pri Mirni, GPO Mirna
KIRM MIRKO član / PGD Zabukovje, GPO Šentrupert
KRESAL BOJAN član / PGD Račje selo, sektor Trebnje
KRMC ANDREJ član / PGD Sveti Križ, GPO Mokronog-Trebelno
NAHTIGAL PETRA članica / PGD Trebelno,  GPO Mokronog-Trebelno
OZIMEK VINCENC član / PGD Sela pri Šumberku, sektor Veliki Gaber
PAVLIN PETER član / PGD Šentrupert, GPO Šentrupert
PUCELJ ROBI član / PGD Štatenberk, GPO Mokronog-Trebelno
STARIČ ANTON član / PGD Mirna, GPO Mirna
ŠKOPORC GREGOR član / PGD Sveti Rok, GPO Šentrupert
ŠLAJPAH STANISLAV član / PGD Velika Loka, sektor Velika Loka
TRUNKELJ PETER član / PGD Log, sektor Veliki Gaber
ZUPANČIČ JOŽE član / PGD Šentlovrenc, sektor Velika Loka
ZUPANČIČ IRMA članica / PGD Ševnica, GPO Mirna
PRIIMEK IME FUNKCIJA
GOREC Tanja predsednica / sektor Velika Loka
MARN Peter član / sektor Trebnje
SMOLIČ Avguštin član / sektor Dobrnič
PRIIMEK IME FUNKCIJA
ZUPANČIČ Andreja predsednica MK / sektor Velika Loka
GLIHA Sašo nam. predsednice MK / sektor Trebnje 
TRLEP Nejc strokovni član MK / sektor Velika Loka
ŽGAJNAR Matej član MK / GPO Mokronog-Trebelno
LIPOGLAVŠEK  Manca članica MK / sektor Dobrnič
KOLENC Jaša član MK / GPO Mirna
KUŽNIK Anja članica MK / sektor Dobrnič
MALENŠEK Matjaž član MK / GPO Šentrupert
MESERKO Patricij član MK / sektor Velika Loka
MLAKAR Matej član MK / sektor Trebnje
OVEN Luka član MK / sektor Veliki Gaber
VAVTAR Jože član MK / GPO Šentrupert
ZAKRAJŠEK  Lovro član MK / GPO Mokronog-Trebelno
ZUPAN Anja članica MK / GPO Mirna
ZUPANČIČ Tjaša članica MK / sektor Veliki Gaber
PRIIMEK IME FUNKCIJA
SMOLIČ Olga predsednica / sektor Velika Loka
DOLENEC Jasmina nam. predsednice / GPO Mirna
ANZELJ Nina članica / GPO Šentrupert
BIZJAK Magdalena članica / sektor Veliki Gaber
GAŠPERŠIČ Slavka članica / sektor Trebnje
GRMOVŠEK Jožica članica / sektor Dobrnič
KOCJAN Helena Tina članica / GPO Mokronog-Trebelno
AJDIČ Ana članica / GPO Mokronog-Trebelno
KREVS  Nevenka članica / sektor Trebnje
NOVAK Sonja članica / sektor Dobrnič
OVEN Marija članica / sektor Veliki Gaber
PAPEŽ Mojca članica / GPO Šentrupert
RAZDRH Ksenja članica / sektor Velika Loka
VIŠČEK Olga članica / GPO Mirna
PRIIMEK IME FUNKCIJA
MUHIČ Stanko predsednik / GPO Mokronog-Trebelno
AGNIČ Jakob nam. predsednika / sektor Trebnje
ANŽLOVAR Franc član / sektor Veliki Gaber
BABIČ Ivan član / sektor Velika Loka
BREGAR Alojz član / sektor Veliki Gaber
DRAGAN Martin član / sektor Dobrnič
GAČNIK Ivan ml. član / GPO Šentrupert
GOLE Anton st.  član / sektor Trebnje
JARC Slavko st. član / GPO Mirna
JEVNIKAR Pavel član / GPO Mokronog-Trebelno
KRIŽNIK Srečko član / GPO Mirna
PORLE Stanislav član / sektor Dobrnič
PRIMOŽIČ Janez član / GPO Šentrupert
ZAJC Ivan član / sektor Velika Loka
PRIIMEK IME FUNKCIJA
STRAH Anton predsednik / sektor Velika Loka
BIZJAK Snežka članica / GPO Mokronog - Trebelno
LOBE Leon član / sektor Velika Loka
PRIIMEK IME FUNKCIJA
BREGANT Janez predsednik GZ / GPO Mokronog-Trebelno
JARC Peter nam. predsednika / sektor Trebnje
KASTELIC Milan podpredsednik GZ / sektor Dobrnič
UHAN Janez poveljnik GZ / sektor Trebnje
HREN Lovro nam. poveljnika GZ / sektor Trebnje
ČERČEK Milan član / sektor Veliki Gaber
JEVNIKAR Andrej član / GPO Mokronog-Trebelno
PAVLIN Peter član / GPO Šentrupert
STARIČ Anton član/ GPO Mirna
STRAH Anton strokovni član / sektor Velika Loka
ŠLAJPAH Stanislav član / sektor Velika Loka
PRIIMEK IME FUNKCIJA
PRAZNIK Jože sektor Veliki Gaber