Organi in komisije

Priimek Ime Funkcija
UHAN JANEZ poveljnik GZ
HREN LOVRO namestnik poveljnika GZ
PEČNIK JANEZ podpoveljnik GZ
AVBAR MARTIN pomočnik poveljnika za tekmovanja
BAJC ANTON častni poveljnik
HROVATIČ FRANCI predsednik GZ
ZUPANČIČ ANDREJ poveljnik GPO Mirna
JEVNIKAR MATJAŽ poveljnik GPO Mokronog-Trebelno
AJDIČ ROBERT namestnik poveljnika GPO Mokronog-Trebelno
VAVTAR JOŽE poveljnik GPO Šentrupert
SMOLIČ DAMJAN poveljnik GPO Trebnje
PORLE BORUT poveljnik sektorja Dobrnič/GPO Trebnje
MLAKAR IGOR poveljnik sektorja Trebnje/GPO Trebnje
VAVTAR JURE poveljnik sektorja Velika Loka/GPO Trebnje
MARKELJ JERNEJ poveljnik sektorja Veliki Gaber/GPO Trebnje

 

 

 

 

 

Priimek Ime Naziv gasilske organizacije Organizacijska funkcija
HROVATIČ FRANCI ČATEŽ POD ZAPLAZOM predsednik GZ
KASTELIC MILAN DOBRNIČ namestnik predsednika GZ
GOREC TANJA OBČINE podpredsednica GZ
UHAN JANEZ TREBNJE poveljnik GZ
HREN LOVRO TREBNJE namestnika poveljnika GZ
STRAH ANTON VELIKA LOKA častni predsednik GZ in strokovni sodelavec UO GZ
GERDIN MIRO ČATEŽ POD ZAPLAZOM 84 - Član upravnega odbora GZ
KASTELIC ROK DOBRNIČ 84 - Član upravnega odbora GZ
KOCIJANČIČ MARKO LOG 84 - Član upravnega odbora GZ
GAŠPERŠIČ DEJAN LUKOVEK 84 - Član upravnega odbora GZ
GRACAR TOMAŽ MIRNA 84 - Član upravnega odbora GZ
JEVNIKAR ANDREJ MOKRONOG 84 - Član upravnega odbora GZ
GLIHA SAŠO PONIKVE PRI TREBNJEM 84 - Član upravnega odbora GZ
KRESAL BOJAN RAČJE SELO 84 - Član upravnega odbora GZ
KIRM ANDREJ SELO PRI MIRNI 84 - Član upravnega odbora GZ
KRMC ANDREJ SVETI KRIŽ 84 - Član upravnega odbora GZ
TRŠINAR MARKO SVETI ROK 84 - Član upravnega odbora GZ
ZUPANČIČ ANDREJA ŠENTLOVRENC 84 - Član upravnega odbora GZ
VAVTAR ŠTEFAN ŠENTRUPERT 84 - Član upravnega odbora GZ
MIRT JURE ŠEVNICA 84 - Član upravnega odbora GZ
PUCELJ ROBI ŠTATENBERK 84 - Član upravnega odbora GZ
BABIČ PRIMOŽ TREBANJSKI VRH 84 - Član upravnega odbora GZ
KOCJAN TOMISLAV TREBELNO 84 - Član upravnega odbora GZ
ZUPANČIČ MIHA TREBNJE 84 - Član upravnega odbora GZ
ŠLAJPAH STANISLAV VELIKA LOKA 84 - Član upravnega odbora GZ
ERŽEN RAFAEL VELIKA STRMICA 84 - Član upravnega odbora GZ
GREGORČIČ MARKO VELIKI GABER 84 - Član upravnega odbora GZ
BRAJER JANEZ VOLČJE NJIVE 84 - Član upravnega odbora GZ
BOŽIČ TADEJ VRHE 84 - Član upravnega odbora GZ
HRNČIČ BLAŽ VRHTREBNJE 84 - Član upravnega odbora GZ
KIRM MIRKO ZABUKOVJE 84 - Član upravnega odbora GZ
JEFIM NIKOLAJ ZAGORICA 84 - Član upravnega odbora GZ
MLAKAR MATEJ TREBNJE 85 - Član upravnega odbora GZ - predsednik MK GZT
SMOLIČ OLGA OBČINE 86 - Član upravnega odbora GZ - predsednica Komisije članic
MUHIČ STANKO ŠTATENBERK 87 - Član upravnega odbora GZ - predsednik komisije veteranov
BAJC ANTON TREBNJE 88 - Član upravnega odbora GZ - predsednik komisije za zgodovino

 

MARN PETER PGD TREBNJE Predsednik nadzornega odbora GZ
JANKOVIČ JAN PGD MOKRONOG Član nadzornega odbora GZ
SMOLIČ AVGUŠTIN PGD DOBRNIČ Član nadzornega odbora GZ
Priimek Ime Funkcija
MLAKAR MATEJ predsednik MK 
ZUPANČIČ ANDREJA namestnica predsednika MK
     
KOLENC JAŠA član/GPO Mirna
VIŠČEK ROK član/GPO Mirna
PIŠKUR DAVID član/GPO Mokronog-Trebelno
ŽUŽEK ANGELA članica/GPO Mokronog-Trebelno
GORJUP FLORJAN član/GPO Šentrupert
KOVALJEV IRENA članica/GPO Šentrupert
KUŽNIK ANJA članica sektor Dobrnič
ŠUŠTARŠIČ BARBARA članica sektor Dobrnič
MLAKAR MATEJ član sektor Trebnje
ŠALEHAR VANJA članica sektor Trebnje
MEDVEŠEK JURE član sektor Velika Loka
ZUPANČIČ ANDREJA članica sektor Velika Loka
OVEN LUKA član sektor Veliki Gaber

ZUPANČIČ

OZIMEK

TJAŠA

LARISA 

članica sektor Veliki Gaber

/nadomoščanje v času porodniške/

Priimek Ime Funkcija
SMOLIČ OLGA predsednica  
PEČNIK JASMINA namestnica predsednice
     
KLEMENČIČ NADA član/GPO Mirna
PEČNIK JASMINA član/GPO Mirna
DRAGAN ŠPELA član/GPO Mokronog-Trebelno
KOCJAN HELENA TINA članica/GPO Mokronog-Trebelno
ANZELJ NINA član/GPO Šentrupert
VIRANT MONIKA članica/GPO Šentrupert
OZIMEK TEJA članica sektor Dobrnič
PIRC KATJA članica sektor Dobrnič
GAŠPERŠIČ SLAVKA član sektor Trebnje
KRESAL TINA članica sektor Trebnje
RAZDRH KSENJA član sektor Velika Loka
SMOLIČ OLGA članica sektor Velika Loka
FORTUNA SILVA član sektor Veliki Gaber
BIZJAK MAGDALENA članica sektor Veliki Gaber
Priimek Ime Funkcija
MUHIČ STANKO predsednik 
GOLOB RUDI namestnik predsednika 
     
GREGORČIČ FRANC član/GPO Mirna
SLADIČ MARINKA član/GPO Mirna
MUHIČ STANKO član/GPO Mokronog-Trebelno
ŠKRJANEC JOŽE članica/GPO Mokronog-Trebelno
GAČNIK IVAN član/GPO Šentrupert
LAMOVŠEK CIRIL članica/GPO Šentrupert
LIPOGLAVŠEK JOŽE članica sektor Dobrnič
ZALETELJ HENRIK članica sektor Dobrnič
GOLE ANTON ST. član sektor Trebnje
GOLOB RUDI članica sektor Trebnje
HOSTNIK JOŽE član sektor Velika Loka
ZUPANČIČ JOŽE članica sektor Velika Loka
ANŽLOVAR FRANC član sektor Veliki Gaber
ČERČEK MILAN članica sektor Veliki Gaber
Priimek Ime PGD/GPO Organizacijska funkcija
STRAH ANTON PGD Velika Loka/GPO Trebnje Predsednik komisije GZ - odlikovanja in priznanja
GAČNIK DARKO PGD Sveti Rok/GPO Šentrupert Član komisije GZ - odlikovanja in priznanja
BIZJAK SNEŽKA PGD Mokronog/GPO Mokronog-Trebelno  Član komisije GZ - odlikovanja in priznanja
LOBE LEON PGD Občine/GPO Trebnje  Član komisije GZ - odlikovanja in priznanja
LAH PRIMOŽ PGD Selo pri Mrini/GPO Mirna  Član komisije GZ - odlikovanja in priznanja
Priimek Ime Naziv gasilske organizacije Organizacijska funkcija
BAJC ANTON PGD Trebnje/GPO Trebnje predsednik
STRAH ANTON PGD Velika Loka/GPO Trebnje namestnik predsednika
GRABNAR TADEJ PGD Mokronog/GPO Mokronog-Trebelno član
GREGORČIČ FRANC PGD Ševnica/GPO Mirna član
PAVLIN PETER PGD Šentrupert/GPO Šentrupert član
PRIIMEK IME FUNKCIJA
PRAZNIK Jože PGD Veliki Gaber, sektor Veliki Gaber/ GPO Trebnje