Posvet mentorjev za taborjenje gasilske mladine 2024 v Savudriji

08.04.2024 14:06 1 mesec 10 dni nazaj

Mladinska komisija GZ Trebnje je v plan dela za tekoče leto vnesla organizacijo in izvedbo taborjenja gasilske mladine, ki je zaradi korone kar malo zamrtlo od zadnjega taborjenja v letu 2019. 

Z Gasilsko zvezo Škofja Loka je MK GZT uspšeno vzpostavila kontakte za rezervacijo termina taborjenje od 29. junija do 7. julija 2024 za gasilsko mladino iz naše gasilske zveze v dveh skupinah (mlajši in starejši). 

Na 2. Mentoriadi novembra lani so kar precej vsebin namenili tudi taborjenju. pretekilo soboto pa so v gasilskem domu PGD Šentlovrenc izvedli še posvet z mentorji in mentoricami, ki so pripravljeni pristopiti in sodelovati pri izvedbi letošnjega taborjenja. 

Pripravljenost sodelovanja mentorjev je zadovoljiva, česar so v MK GZT najbolj veseli. Zavedajo se, da je projekt taborjenja zelo zahteven in odgovoren, zato želijo zainteresirane čim bolje pripraviti na to nalogo, da bo prjekt uspešno organiziran in izpeljan za gasilsko mladino naše zveze. 

           

                                                                                                                             Mladinska komisija GZ Trebnje