69. skupščina GZT je potekala v Mokronogu

27.04.2024 22:27 2 meseca 24 dni nazaj

Po krožnem pravilu so letošnjo 69. skupščino Gasilske zveze  Trebnje gostili v PGD Mokronog (GPO Mokronog-Trebelno) v tamkajšnji dvorani gasilskega doma.  

Predsednik Franci Hrovatič je začel 69. skupščino in predlagal minuto molka za lani preminulo Joži Mišmaš in Alojza Bregarja ter za ostale gasilke in gasilce. Pozdravu predsednika delegatom in gostom je sledil še krajši nastop mladega obetavnega harmonikarja Petra Zaletelja, člana PGD Trebelno. 

Poleg delegatov so se skupščine udeležili župan in podžupanja Občine Mokronog-Trebelno, podžupanja Občine Šentrupert ter podžupana Občine Mirna in Trebnje. Med gosti so bili predstavniki zvez iz Dolenjske regije ter iz sosednjih gasilskih zvez: Črnomelj, Metlika, Šmartno pri Litji ter iz pobratene Vatrogasne zajednice grada Velika Gorica in drugi. 

Potrjeno delovno predstedstvo. ki mu je ob dveh članih Marko Tršinar in Matjaž Jevnikar predsedovala Tanja Gorec, je vodilo skupščino po potrjenem dnevnem redu. Poročevalci, predsednik in poveljnik ter predsedniki komisij: za mladino, za članice, veterane. zgodovino in za odlikovanja so podali poročila v skrajšani obliki ob prezentaciji, bolj podrobna poročila so bila zbrana v poročilu v obliki brošure. Med poročevalci je bil tudi predsednik verifikacijske komisije, ki je zbranim poročal, da na 69. skupščini sodelujejo delegati iz 27od 28 PGD (iz PGD Račje selo se niso udeležili) naše zveze.  

Iz poročil je bilo razbarati, da je bilo preteklo leto zelo bogato po številnih projektih, akcijah, intervencijah, izobraževanjih in tekmovanjih.  Tudi na področju investicij se je veliko dogajalo od nabave dveh vozil GVM-1 (PGD Mokronog in Velika Loka), podvojzja za GVC-3 v PGD Veliki Gaber, potek novogradnje gasilskega doma v PGD Trebanjski vrh, v vseh GPO-jih pa je bilo nabavljene tudi več kosov osebne varovalne in druge opreme. Na različnih izobraževanjih na nivoju zveze, regije in na Igu oz. v Sežani je bilo 195 udeležencev, od tega kar 45 gasilk. V okviru Dolenjske regije so gasilci in gasilke iz naše zveze sodelovali na štirih odpravah pomoči po poplavah na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini. Veliko je bilo izvedenega, za kar je bilo porabljenega tudi veliko ur prostovoljnega časa, ki ga gasilke in gasilci namenjajo za sodelovanje v različnih oblikah dela v gasilski organizaciji. 

Tudi za tekoče leto so delegati potrdili ambiciozen program dela  s finačnim ovrednotenem, ki so ga do skupščine že kar nekaj izvedli. Predvsem na poodročju izboraževanj in delu tekmovanj. 

V letošnjem letu bosta dve društvi praznovali okrogli obletnici: 140-letnico PGD Trebnje z osrednjo svečanostjo 15. junija 2024 in prevzemom dveh vozil: PV-1 in TRVD), ter 70-letnico v PGD Log pri Žužemberku 12. julija 2024.  V PGD Šentrupert pa bodo 13. julija 2024 obeležili 125-letnico delovanja društva s prevzememom vozila GVC-3. 

Na skupščini so podelili nagrade trem društvom: Trebnje, Mokronog in Dobrnič, ki so dosegli prva tri mesta po številu točk pri ocenjevanju društev v preteklem letu.

Zahvalili so se Janezu Bregantu, predsedniku GZT v mandatu 2018-2023, in Petru Jarcu, ki je zadnje leto preteklega mandata opravljal funkcijo predsednika zaradi bolezni Janeza Breganta.   

Priznanje Gasilske zveze Trebnje I. stopnje so podelili prof. Tatjani Mihelčič Gregorčič za dolgoletno uspešno sodelovanje ter za kulturno glasbeno bogatenje dogodkov GZT. 

Delegat in podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, Martin Lužar, je podelil državna odlikovanja:

Ani Ajdič (PGD Štatenberk) odlikovanje III. stopnje, Matjažu Jevnikarju (PGD Mokronog) odlikovanje - plamenico I. stopnje ter odlikovanje za posebne zasluge Ivanu Gorencu (PGD Štatenberk).  

Pod točko Beseda gostov je delegat GZS in njen podpredsednik Martin Lužar na kratko predstavil pomembne aktivnosti GZS in predstavil  naloge Regijskega sveta Dolenjske regije, katerega predsednik je. Tudi župan in podžupanja ter podžupana so izrazili zadovoljstvo in zahvalo gasilkam in gasilcem za opravljeno delo ter za zaupanje, ki ga gasilska organizacija in njeno članstvo upravičeno uživa s predanim vsestranskim delom. 

V slabih dveh urah in pol so 69. skupščino sklenili z malico Gostišča Deu, ter ob pomoči članic društva gostitelja in Komisije za gasilke Gasilske zveze Trebnje. 

Galerija slik (70)