22. Zbor Mladinske komisije GZ Trebnje

08.04.2024 14:16 1 mesec 10 dni nazaj

Mladinska komisija GZ Trebnje je v nedeljo, 7. aprila 2024, ob 10. uri v dvorani PGD Volčje Njive (GPO Mirna) izvedla zbor MK GZT. 

Na zbor je bilo vabljenih 52 delegatov iz mladinskih komisij PGD naše zveze in sicer po dva delegata iz PGD z ustanovljeno in delujočo mladinsko komisijo, ter po 1 delegat iz PGD brez mladinske komisije. 

Kljub lepemu vremenu je bil odziv še kar dober (57 % udeležba). 

Delovno predsedstvo Andreja Zupančič, Vanja Šalehar in Rok Višček je vodilo in umserjalo zbor po zadanih točkah dnevnega reda. 

Predsednik MK GZT Mateje Mlakar je ob projekciji podal uspešno izvedeno večje število projektov preteklega leta, ki jih je Mladinska komisija GZT skupaj z mladinskimi komisijami društev zveze uspešno realizirala. 

Zelo pohvalno je udejstvovanje ekip mladine na tekmovanjih na vseh nivojih, kar je še izrecno poudaril in izrazil ponos in hvlaženost tekmovalcem in mentorjem v svojem nagovoru predsednik GZT, Franci Horvatič, saj so se ekipe v preteklem letu udeležile regijskega (Dvor) in državnega kviza (Grosuplje) in regijske (Velika Strmica) ter državne orientacije (Nova Gorica) in državnega tekmovanja GŠTD v Gornji Radgoni. 

Tudi za letošnje leto so zapisali bogate vsebine programa in jih na 22. zboru v nedeljo soglasno potrdili z željo, da jih tudi v največji  možni meri uresničijo. 

Mladinsko delo so pohvalili in zaželeli uspešno realizacijo letošnjega programa dela  tudi gosti 22. zbora: poveljnik GPO Mirna Andrej Zupančič ter predsednik in poveljnik društva gostitelja zbora Janez Brajer in Damjan Koščak. Namestnica predsednice Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, Andreja Zupačnič, ki je bila na zboru v vlogi predsednice delovnega predsedstva, pa je že vrsto let močno in zavzeto vpeta v delo gasilske mladine in so njene izkušnje ter srčna pripravljenost za delo z mladino le velika prednost pri delu mladine na vseh nivojih od zveze, regije do Gasilske zveze Slovenije.  

                                                                                                                                   Mladinska komisija GZ Trebnje