Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme (GZRO) za leto 2023 - ROK PRIJAV 8. 5. 2023

11.04.2023 08:19 1 mesec 22 dni nazaj

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana« do vključno 8. 5. 2023. Pred tiskanjem Vloge je obvezna potrditev le-te v Vulkanu s strani matične gasilske zveze. Vlogo obvezno podpiše tudi predsednik GZ ter se jo opremi z žigom zveze. 

Razpis za sofinanciranje GZRO za leto 2023 je v Vulkanu AKTIVEN, z dnem 7. 4. 2023. 


Dostop v Vulkanu: oprema>sofinanciranje>SOFINANCIRANJE GASILSKE OPREME


ROK PRIJAV: PONEDELJEK, 8. maja 2023