68. skupščina Gasilske zveze Trebnje (v sliki in besedi)

16.05.2023 12:39 1 leto 3 dni nazaj

V petek, 12. maja 2023, je v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Trebnje potekala 68. Skupščina Gasilske zveze Trebnje (GZT). Udeležili so se jo delegati iz 27 od 28 PGD, županja Občine Trebnje Mateja Povhe, župan Občine Šentrupert Tomaž Ramovš, podžupan Občine Mirna Zoran Remic, ter Zvonko Muhiči, občinski svetnik Občine Mokronog-Trebelno, po pooblastilu župana. Poleg zastopnikov občin, ki jih pokriva trebanjska gasilska zveza, in Regijskega centra za obveščanje, so bili na skupščini prisotni tudi predstavniki sosednjih gasilskih zvez regije in izven nje, ter iz pobratene Vatrogasne zajednice grada Velika Gorica.  

S slovensko himno, v izvedbi Gasilskega moškega pevskega zbora PGD Trebelno pod vodstvom Roberta Hrovata, so začeli zasedanje najvišjega organa trebanjske gasilske zveze. Predsednik Peter Jarc je nato pozdravil vse delegate in goste, pevci so še z dvema skladbama obogatili uvod v zasedanje ter predlagal delovno predsedstvo, ki so ga delegati potrdili  na čelu z Antonom Strahom. V nadaljevanju je predsednik delovnega predsedstva povabil poročevalce posameznega področja, da so podali skrajšana poročila, podrobneje pa je bilo delo preteklega leta s povzetki petletnega mandata predstavljeno v poročilu, ki so ga delegati in gostje prejeli ob vstopu v dvorano. Na splošno je bilo delo gasilske zveze, organov, komisij skupaj 28 društvi, ki jih združuje trebanjska gasilska zveza, v lanskem letu zelo pestro po izvedbi številnih projektov, tekmovanj, izobraževanj. Skoraj ni bilo čutiti prisotnosti zdravstvenih razmer, ki so bile še prisotne v začetku preteklega leta.

Med drugim so v Mokronogu, najstarejšem PGD trebanjske gasilske zveze, lani slavili visoki jubilej, 140-letnico delovanja. Jubilej so proslavili z veliko gasilsko parado in prireditvijo ter predali svojemu namenu novo gasilsko vozilo cisterno (GVC-2). PGD Sveti Rok je obeležil 90 letnico delovanja. Na društveni prireditvi v PGD Velika Strmica in PGD Dobrnič so prevzeli novi moštveni vozili GVM-1, v Dobrniču pa so poleg vozila 95. obletnico počastili še z razvitjem društvenega prapora. Novi pridobitvi preteklega leta sta bili tudi motorni brizgalni v PGD Dobrnič in Selo pri Mirni. V PGD Šentlovrenc pa so v dokaj kratkem času zgradili na novi lokaciji nov gasilski dom in ga lani oktobra predali svojemu namenu.  Vsekakor pa sta preteklo leto še posebno zaznamovala dva velika dogodka: Gasilska olimpiada v Celju in skoraj sočasno požar na Krasu, največji požar v obstoju naše države. Tudi operativni gasilci in gasilke iz društev trebanjske gasilske zveze  so se številčno udeležili klicu na pomoč, za kar se je poveljnik GZT, Janez Uhan, še posebno zahvalil na skupščini in v poročilu.

Iz poročil je bilo razbrati tudi organizacijo 20. Državnega tekmovanja v kvizu gasilske mladine, ki je lani novembra potekalo v Osnovni šoli Trebnje v organizaciji Gasilske zveze Slovenije ter v izvedbi  Mladinske komisije in Gasilske zveze Trebnje ter Gasilske regije Dolenjska. Zahteven in obsežen  projekt so še dodatno obogatile pionirke PGD Občine z mentorico, ki so postale državne prvakinje v svoji kategoriji.

Sprejeli in potrdili so tudi program dela in finančni plan za tekoče leto, kjer izstopa nabava vozila v PGD Mokronog in Veliki Gaber, nadaljevanje novogradnje gasilskega doma v PGD Trebanjski vrh ter nabava zaščitne in reševalne gasilske opreme za društva. PGD Trebelno je letos edino društvo z okroglo obletnico. 110-letnico delovanja bodo svečano proslavili 1. julija. 

Na skupščini so podelili tudi nagrade prvim trem društvom: Trebelno, Mokronog in Trebnje, ki so pri vsakoletnem ocenjevanju društev (vključene vse aktivnosti društva celotnega leta), dosegla največ možnih točk.

Vrednostni bon za nakup opreme so podelili ekipi pionirk PGD Občine, državnim prvakinjam lanskega 20. Državnega kviza, ki je potekal v Trebnjem.

Podelili so tudi Priznanje Gasilske zveze Trebnje I. stopnje Andreji Zupančič ter odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, ki so jih prejeli: Ignac Rakar, Stanislav Šlajpah, Jože Praznik in Jože Krivic.

Regijski poveljnik, Martin Lužar, se je zahvalil tajnici GZT, Mojci Femec, za vsestransko pomoč in opravljena dela pri vodenju regije v mandatu 2018-2023.  

Letošnje leto je kongresno leto, ko se v gasilski organizaciji zaključuje petletno mandatno obdobje in  na vseh nivojih gasilske organizacije potekajo volitve. Zato so na petkovi skupščini GZT delegati iz 27 od 28 PGD  potrdili novo vodstvo: za predsednika Francija Hrovatiča, za poveljnika pa Janeza Uhana, ki je to funkcijo opravljal že 10 let (dva mandata). Potrdili so tudi namestnika predsednika in poveljnika GZT Milana Kastelica in Lovra Hrena ter organe in komisije gasilske zveze.

 

Galerija slik (58)