21 novih NGČ v Gasilski zvezi Trebnje

13.07.2023 11:49 11 mesecev 9 dni nazaj

Naša gasilska zveza je v prvem polletju tega leta organizirala in izvajala tečaj za NGČ. Tečaj, ki  obsega 113 ur, od tega 69 ur teoretičnih predavanj in 44 ur praktičnih vaj, je obiskovalo 24 tečajnikov in tečajnic, vse teoretične in praktične obveznosti, je uspešno zaključilo na praktičnem zaključnem izpitu v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig pri Ljubljani pred komisijo, ki jo je določila Gasilska zveza Slovenije, ki je nosilec tečaja. Zveza, ki želi organizirati tak tečaj, mora od  GZS pridobiti soglasje za izvedbo, kot to določajo Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Soglasje pa temelji na pogojih, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji, inštruktorji in tečajniki, hkrati pa soglasje temelji tudi na ustreznosti učnih sredstev, pripomočkov in prostorov. 

Uspešnemu zaključku vseh obveznosti, ki jih ni malo pri tem tečaju, je v sredo, 12. julija 2023, v dvorani PGD Trebnje potekala še svečana podelitev čina za 21 novih NGČ. Z obiskom so svečani dogodek počastili župan Občine Mirna in Šentrupert ter podžupan Občine Trebnje in Mirna, poveljniki GPO-jev, sektorjev, predsedniki in poveljniki društev prejemnikov čina ter predavatelji in inštruktorji, ki so odigrali pomembno vlogo pri izvedbi tečaja, z glasbenim programom je svečani dogodek obogatil harmonikar Sandi Ravbar, profesor na Glasbeni šoli Trebnje.

Novi čin sta prejemnikom pripenjala poveljnik GRD in GZT, Andrej Grgovič in Janez Uhan, ki je bil tudi vodja tečaja, listino o činu  pa je novim prejemnikom izročil predsednik GRD, Martin Lužar, ki je bil pooblaščen s strani GZS za nadzornika tečaja.

Po zaključku tečaja so tako vsa štiri gasilska poveljstva občin v trebanjski gasilski zvezi bogatejša za 21 novih vodij enote, od tega 7 gasilk in 14 gasilcev (GPO Mirna 2, GPO Mokronog-Trebelno 7, GPO Šentrupert 1 in GPO Trebnje 11).   

Vsem nosilcem in nosilkam novega čina iskrene čestitke in srečno pri opravljanju gasilske službe.

Galerija slik (63)

Prenos datotek