Prvi častni predsednik GZ Trebnje

29.03.2019 07:11 1 leto 4 mesecev nazaj

Na predlog Upravnega odbora GZ Trebnje so na 64. skupščini GZ Trebnje 22. marca 2019 tovarišu Antonu Strahu podelili funkcijo ČASTNI PREDSEDNIK GZ TREBNJE, ki je do lanske, 63. volilne skupščine, od 1990 neprekinjeno vodil trebanjsko gasilsko zvezo kot predsednik, ko je zaradi bolezni kot podpredsednik nasledil tedanjega predsednika Engelberta Škufco z Mirne.

Anton Strah je gasilec po duši in srcu že od pionirja dalje, ko je vstopil v Gasilsko društvo Velika Loka, kjer je zvest član še danes. V organih zveze je deloval že pred prevzemom predsedniške funkcije.

Njegova gasilska predanost, sposobnost, srčnost, spravljivost, vztrajnost in primeren, nevsiljiv pristop, tako do dela kot do ljudi; vse to je tov. Straha toliko časa obdržalo na predsedniški funkciji. Vse skozi je to delo opravljal kot popolni volonter. Nikoli mu ni bilo žal časa za gasilske potrebe, tudi za ceno suhega sena na travniku. Res je bil v vseh teh letih tako izjemno predan zvezi in gasilstvu na sploh, da se človek samo sprašuje, kako mu je poleg obilice dela na solidno vodeni kmetiji, službi, dokler še ni bil upokojen, in aktivnostih še v različnih oblikah  družbenega življenja uspelo še tako uspešno voditi gasilsko zvezo z 28 prostovoljnimi gasilskimi društvi.

Njegovo delo pa ni prisotno le na nivoju društva in zveze, ampak je bilo vidno tudi na nivoju Gasilske regije Dolenjska, kjer je bil v vlogi predsednika, bil tudi več mandatov član organov Gasilske zveze Slovenije. Od lanskega leta je v novem mandatu na GZ Trebnje predsednik Komisije za odlikovanja, na nivoju Gasilske zveze Slovenije pa član Časopisno-založniškega sveta.

Vedno je bil uspešen svetovalec in tudi pogajalec, če je bilo potrebno, pri investicijah društev in v gasilski zvezi. Zadnja velika pridobitev, ki je tudi levji delež njegovih zaslug, je novo vozilo - gasilska avtolestev, ki je za potrebe Temeniške in Mirnske doline prispela v Trebnje lani 30. novembra. 

Za predano in uspešno gasilsko delo je bil večkrat odlikovan na nivoju matične zveze in Gasilske zveze Slovenije, kjer je leta 2008 prejel tudi najvišjo gasilsko nagrado, Priznanje Matevža Haceta.

Tov. Anton Strah je v preko tridesetletni karieri na Gasilski zvezi Trebnje, predvsem kot njen predsednik, pustil tako močan pečat na različnih področjih naše gasilske organizacije, da je ni nagrade, s katero bi mu lahko izrekli zahvalo za njegovo neprecenljivo delo v gasilstvu. Iz globokega spoštovanja do njega samega in njegovega dela je bila tovarišu Antonu Strahu podeljena funkcija ČASTNI PREDSEDNIK GZ TREBNJE ob prisotnosti delegatov  društev in različnih gostov sosednjih gasilskih zvez, županov, ko je  ob svečani izročitvi polna dvorana stoje in  z aplavzom potrdila upravičenost izročitve funkcije. 

ISKRENE ČESTITKE!

Galerija slik (10)