Uspešno zaključili tečaj za višjega gasilca

15.09.2020 08:51 3 leta 10 mesecev nazaj

Letošnjega februarja je Gasilska zveza Trebnje (GZT) po načrtu izobraževanja začela z 92 urnim (47 ur predavanj in 45 ur praktičnih vaj) tečajem za višjega gasilca. K tečaju je pristopilo 30 članov (maksimalno predpisano število udeleženih na tečaju) iz društev trebanjske gasilske zveze, ki želijo opravljati naloge vodje skupine. Po opravljenih predavanjih in vajah sta sledila zaključna izpita iz teoretičnega in praktičnega dela, ki ju zaradi razglasitve epidemije ni bilo možno izvesti in sta bila tako preložena na poznejši čas. Zaključni teoretični izpit so pred komisijo Gasilske zveze Slovenije (GZS) tečajniki z dovoljenjem opravili 5. julija, praktični del pa še ni bil dovoljen zaradi koronavirusa. V nedeljo, 13. septembra 2020, se je zgodil tudi zaključni izpit praktičnega dela tečaja.

Tega nedeljskega jutra je vodja tečaja in poveljnik GZT, Janez Uhan, postrojil tečajnike pred gasilskim domom v Trebnjem in predal raport poveljniku Gasilske regije Dolenjska, Martinu Lužarju, ki je hkrati tečajnikom zaželel uspešen nastop na zaključnem izpitu, predsednik izpitne komisije GZS, Borut Lončarevič, pa je pojasnil način dela na izpitu. Celo nedeljsko dopoldne so tečajniki po skupinah poleg treh inštruktorjev PGD Trebnje izvajali praktične naloge, vsakdo pa je bil v vlogi vodje skupine, ki je bil še posebno izpostavljen budnemu očesu predsednika ter članoma izpitne komisije Janezu Uhanu in Lovru Hrenu.  

Dva k izpitu nista pristopila tega dne, ostali pa so ga uspešno opravili. To je bilo sklepno dejanje tega izobraževanja, kar je bistvenega pomena, tako za tečajnike kot za organizatorja tečaja.

Ko bodo zaključene še administrativne zadeve tečaja, bo organizator za vse nove višje gasilce pripravil odločbe in čine, ki jih bodo prevzeli na podelitvi v bližnji prihodnosti.

Galerija slik (13)