29 tečajnikov z novim činom gasilec

15.05.2019 20:48 2 leti 2 meseca nazaj

Gasilska zveza Trebnje, kot organizatorica gasilskega izobraževanja, je od 15. februarja, pa do 28. aprila 2019, izvajala 149 urni tečaj (57 ur teoretičnih predavanj in 92 ur praktičnih vaj) za operativnega gasilca za 30 tečajnikov iz desetih PGD trebanjske gasilske zveze. Predavanja so potekala v dvorani novega gasilskega doma PGD Lukovek. Zaključku predavanj je sledilo še pisno preverjanje znanja iz teoretičnih predmetov. Nato se je ob sobotah in nedeljah dopoldan pri trebanjskem gasilskem domu nadaljevalo s praktičnimi vajami z inštruktorji zveze organizatorice. Po zaključenih praktičnih vajah je sledil zaključni izpit pred komisijo, ki ji je predsednika določila Gasilska zveza Slovenije, tako za teoretični, kot za praktični del izpita.

Zaključni izpit – teoretični del je potekal v soboto, 27. aprila dopoldan, naslednji dan, v nedeljo dopoldan, pa še zaključni izpit iz praktičnega dela.

Glede na to, da so bili tečajniki zelo dosledni in prizadevni pri pridobivanju znanja, še posebno pri praktičnih vajah (skoraj ni bilo izostankov), ni bilo težav pri zaključnih izpitih.

Tako je 29 gasilk in gasilcev (ena tečajnica je iz objektivnih razlogov k izpitu pristopila pozneje v GZ Domžale) iz PGD: Čatež pod Zaplazom, Dobrniča, Lukovka, Ponikev, Sela pri Mirni, Šentlovrenca, Ševnica, Trebanjskega vrha, Trebnjega in Zabukovja z opravljenim tečajem za operativnega gasilca napredovalo v čin gasilca.

Vsem novim tečajnikom v činu gasilec velja zahvala za zavzeto in vztrajno obiskovanje tečaja ter iskrene čestitke ob napredovanju z željo, da bi pridobljeno znanje in sposobnosti čim bolj uspešno uporabljali in še uspešneje prenašali na sotovariše v matičnem društvu ali izven njega.   Zahvala pa velja  tudi vodji tečaja, poveljniku GZ Janez Uhanu, ter vsem predavateljem in inštruktorjem za korektno in strokovno delo ter PGD Lukovek in Trebnje za sodelovanje pri izvedbi izobraževanja.

Galerija slik (1)