Tečaj za mentorja mladine

Tečaj se organizira po dogovoru na terenu, če organizatorji zberejo vsaj 40 prijav in imajo na voljo primerne prostore in opremo.

Trajanje
Tečaj traja 30 ur in se izvede dva zaporedna konca tedna, vsakič petek popoldne in sobota cel dan.

Pogoji
Tečaj za mentorja mladine lahko opravi kandidat, ki ima opravljen tečaj za vodjo skupine in najmanj IV. stopnjo splošne šolske izobrazbe.

 

Kandidati za mentorja mladine pišite na info@gz-trebnje.si