Regijski pohod članic gasilk 2023

11.10.2023 11:16 7 mesecev 10 dni nazaj

Regijski posvet članic v sliki in besedi

23.04.2023 11:59 1 leto 26 dni nazaj

Na svetovni dan zemlje so se zbrale gasilke iz prostovoljnih gasilskih društev Gasilskih zvez Novo mesto, Šentjernej in Trebnje na regijskem posvetu članic gasilk, letos v Trebnjem po krožnem pravilu Komisije za članice Gasilske regije Dolenjska (GRD).

Regijski posvet članic je potekal po planu Komisije za članice GRD, ki ji predseduje Melita Blatnik, gostiteljica pa je bila Komisija za članice Gasilske zveze Trebnje skupaj z gostitelji PGD Trebnje.

Tako so se udeleženke posveta, 81 jih je bilo, zbrale v soboto popoldan pri gasilskem domu PGD Trebnje, kjer so jih gostiteljice pričakale z dobrodošlico. Za začetek dogodka je predsednica Komisije za članice GZ Trebnje Olga Smolič k pozdravu povabila podpredsednika in poveljnika gostitelja PGD Trebnje, Mateja Mlakarja in Gašperja Keka, nato predsednico regijske komisije za članice Melito Blatnik, ki je hkrati tudi predsednica komisije članic pri Gasilski zvezi Novo mesto. Med potekom uvoda v posvet se je pridružila tudi predsednica Sveta članic Gasilske zveze Slovenije (SČ GZS), Jasmina Vidmar, ki je pripotovala direktno s Plenuma Gasilske zveze Slovenije, ki je potekal v Kotljah na Koroškem. Ob tej priložnosti je vse zbrane le pozdravila, v plenarnem delu posveta pa je imela še kaj več povedati.

Uvodni del posveta so obogatile s plesno točko tudi plesna skupina Ajda iz Trebnjega, pod mentorstvom Tanje Korošec.

Sledila je še skupinska fotografija, nato pa razdelitev udeleženk v tri skupine za delavnice po programu posveta.

Delavnico pravilnega ogrevanja pred tekmovanjem ali vajami, sta vodili Barbara Jantol in Tjaša Kotar s Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Trebnje. Izkušnje, doživete v intervenciji na Krasu lani, so s kolegicami gasilkami delile udeleženke iz trebanjske gasilske zveze: Jasmina Pečnik (PGD Selo pri Mirni), Nataša Mandelj (PGD Čatež pod Zaplazom in Alenka Vovko (PGD Dobrnič). Članica Sveta veteranov pri Gasilski zvezi Slovenije za Notranjsko regijo in bivša predsednica SČ GZS, je v  tretji delavnici predstavila Priročnik za delo z gasilkami, spregovorila o vlogi in pomenu gasilk v gasilski organizaciji. Ko so vse skupine udeleženk obiskale vse tri delavnice, je sledilo v dvorani PGD Trebnje še zaključno dejanje. Med tem časom sta se pridružila tudi predsednik in poveljnik GRD, ki sta se prav tako vrnila s Plenuma GZS, Peter Jarc in Martin Lužar, ki sta udeleženke pozdravila, Martin Lužar je hkrati spregovoril tudi o tekmovanjih in usposabljanjih ter se članicam zahvalil za dosedanje udeležbe na regijskih in državnih tekmovanjih ter za sodelovanje gasilk na lanski intervenciji na Krasu.

Marinka Cempre Turk je spregovorila še o gasilski uniformi za gasilke in pravilnem nošenju le-te, kar je še posebno pomembno, da gasilke zastopamo gasilsko organizacijo urejene. 

Tovarišica Jasmina Vidmar, predsednica SČ GZS, je spregovorila o aktualnostih v gasilstvu ter o delu v SČ GZS. Pohvalila je veliko udeležbo na posvetu in se zahvalila za odlično delo komisij v gasilskih zvezah Dolenjske regije in regijske komisije za članice. Med  drugim je tudi izpostavila največji gasilski dogodek v tem letu, 18. gasilski kongres, ki bo potekal 6. in 7. oktobra 2023 v Žalcu, ki ga bo k zaključku pospremila tudi velika parada slovenskih gasilk in gasilcev.

Predsednice komisij za članice pri posamezni zvezi GRD so podale poročila o delu komisij v GZ Novo mesto, Šentjerneju in v Trebnjem: Melita Blatnik, Barbara Bašelj in Olga Smolič.  Melita Blatnik je v kratkem strnila tudi delo regijske komisije za članice v 5-letnem mandatu ter podala plan dela komisije za tekoče leto.

Melita Blatnik in Olga Smolič sta se zahvalili izvajalcem delavnic,  nastopajočim, gostiteljem PGD Trebnje ter članicam trebanjske komisije za članice, ki so se potrudile pri organizaciji posveta in poskrbele tudi za dobrote ob dobrodošlici in na zaključku ob malici, ki je sledila, tudi ob zvokih harmonikarja Nikolaja Pana.

foto in besedilo: Mojca Femec

                                                                                                                                    Komisija za članice Gasilske regije Dolenjska in

                                                                                                                                    Gasilska zveza Trebnje

Galerija slik (52)

Regijski posvet članic gasilk letos v Trebnjem 22. aprila 2023

05.04.2023 21:15 1 leto 1 mesec nazaj

Komisija za članice GRD bo v sklopu letnega programa organizirala regijski posvet članic gasilk v 

SOBOTO, 22. aprila 2023, od 15.30 dalje v TREBNJEM pri in v gasilskem domu PGD Trebnje. 

Več informacij najdete v priloženem vabilu. 

Prenos datotek